ikona pliku odt

Propedeutyka rolnictwa notatki

propedeutyka rolnictwa


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24.50 kB.


Pojęcie propedeutyki rolnictwa, funkcji rolnictwa, działów, gałęzi i działalności
Propedeutyka - nauka wstępna, poznawanie podstaw wiedzy z jakiejś dziedziny; przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia danej nauki.
Propedeutyka rolnictwa - przedmiot nauczania wprowadzający w podstawowe zagadnienia rolnictwa i przygotowujący do szcegółowego poznawania rolnictwa.
Rolnictwo - gałędź produkcji ma na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysłu a wykorzystuje do tego siły przyrody.
Rolnictwo jako nauka - powiązany ze sobą zespół dziedzin i dyscyplin naukowych opierających się o podstawowe nauki przyrodnicze i techniczne, a także społeczne.
Rolnictwo - profesja, zawód a jednocześnie sposób i styl życia człowieka.
Agronomia - nauka o produkcji roślinnej wraz ze specjalnościami z nią związanymi takimi jak chemia rolna, gleboznawstwo, botanika rolnicza.
Agrotechnika - całokształt decyzji, czynności i zabiegów technicznych w produkcji roślinnej prowadzonej na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych.
Produkcja rolnicza - zaspokaja podstawowe potrzeby biologiczne człowieka poprzez dostarczenie mu produktów żywnościowych do bezpośredniego spożycia lub dalszego przetwarzania.
Gospodarstwo rolne - jednostka uzytkujaca ziemię i wytwarzająca artykuły żywnościowe lub surowcowe pochodzenia rolniczego dla przemysłu. Są to zarówno małe gospodarstwa jak i wielkie.
Przedsiębiorstwo rolne - to gospodarstwo samodzielne finansowo, wytwarzające produkty na sprzedaż, posiadające osobowośc prawna np. Państwowe gospodarstwa rolne i spółdzielnie produkcyjne wpisane do rejestru przedsiębiorstw oraz duże gospodarstwa indywidualne produkujące na sprzedaż.
Formy własności gospodarstw
1. Prywatne
a) rodzinne
b) duże gospodarstwa prywatne
c) duże gospodarstwa farmerskie
2. Państwowe pracownicy najemni są zatrudniani w oparciu o umowę o pracę
3. Spółdzielcze
4. Gospodarstwa dzierżaw
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!