ikona pliku docx

promocja zdrowia-modele opieki, zastosowanie notatki

Znając założenia modeli opieki pielęgniarskiej opisz możliwość ich zastosowania w promocji zdrowia, uwzględniając następujące kryteria: czy ten model jest prozdrowotny? Czy skupia się na promocji zdrowia? Jakiego rodzaju jest ta promocja?


  1236 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1236
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17,99 kB.


Wydział: Nauk Medycznych

Kierunek: pielęgniarstwo gr. 4

Rok akademicki: 2008 / 2009

TEMAT: Znając założenia modeli opieki pielęgniarskiej opisz możliwość ich zastosowania w promocji zdrowia, uwzględniając następujące kryteria: czy ten model jest prozdrowotny? Czy skupia się na promocji zdrowia? Jakiego rodzaju jest ta promocja?

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje promocję zdrowia jako proces umożliwiający zwiększenie kontroli nad zdrowiem oraz jego polepszenie poprzez podnoszenie poziomu wiedzy o sposobach zapobiegania chorobom, w celu długotrwałej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

We współczesnej literaturze pielęgniarskiej zawarte są informacje mówiące o ponad trzystu teoriach, przy czym podkreśla się, że systematycznie powstają nowe. Nie wszystkie teorie są powszechnie znane, jednak wiele z nich służy celom głównie naukowym, praktycznym i dydaktycznym. Poszczególne teorie uogólniają i określają przede wszystkim to czym dla autora danej teorii jest pielęgnowanie, kim jest pielęgniarka i jaką pełni rolę w stosunku do podmiotu opieki oraz jak rozumiane jest pomaganie.

Od czasów Florence Nightingale twórczyni teoretycznych podstaw pielęgniarstwa, przez ponad 140 lat (od 1860 r.) stworzono w pielęgniarstwie kilkanaście klasycznych modeli opieki pielęgniarskiej.
W literaturze światowej modele te podzielono na 4 kategorie:
1. środowisko,
2. potrzeby,
3. systemy,
4. wzajemne oddziaływanie
W zależności od miejsca świadczenia opieki pielęgniarskiej, najczęściej wykorzystywane są:
1. model Florence Nightingale kategoria środowiskowa;
2. model Dorothy Orem kategoria deficytu samoopieki i potrzeb;
3. model Virginii Henderson kategoria potrzeb;
4. model s. Colisty Roy kategoria systemu;
5. model Hildegarde Peplau kategoria współdziałania

Proces pielęgnowania może być stosowany w rozwiązywaniu indywidualnych potrzeb chorego. Jest określoną metodą pracy, zmierzającą do podniesienia jakości opieki. Prowadzi do optymalnego, aktywnego i twórczego funkcjonowania człowieka w warunkach zdrowia i choroby lub niepełnosprawności. W praktyce pielęgniarskiej, w procesie realizowania założeń metody, istnieje możliwość rozpoznania potrzeb i oczekiwań chorego, dokonania oceny stanu biologicznego, psychicznego, społecznego i duchowego. W procesie pielęgnowania pacjent postrzegany jest jako pełnoprawny i aktywny podmiot działań. Pielęgniarka przyjmuje kierowniczą rolę primary nurse, ale realizowanie tej roli wymaga od niej pełnego uznania, akceptowania i poszanowania prawa chorego. Wszelkie działania są wynikiem współpracy. Pielęgniarka stosuje odpowiedni model opieki pielęgniarskiej w zależności od miejsca jej świadczenia, i stosuje go, uwzględniając etapy procesu pielęgnowania.

Wdrożenie i stosowanie w praktyce uznanych koncepcji opieki pielęgniarskiej prowadzi do usystematyzowania opieki nad chorym, doskonalenia metod pracy oraz wzrostu wiedzy na temat pielęgnowania chorego.

Wśród różnych teorii pielęgniarskich spotykamy współcześnie dość liczne postulaty jak największej samodzielności pacjenta. Jednak bez wątpienia autorką radykalnego modelu podchodzenia do zdrowia i do choroby jest Dorothy Orem. W stworzonej przez nią koncepcji kluczowe miejsce zajmuje pojęcie samo pielęgnacji. Nie chodzi oczywiście o to, aby pacjent "sam się pielęgnował". Dorothy Orem uważa natomiast, że: "Człowiek posiada naturalną zdolność troszczenia się o siebie samego. Fakt pielęgnowania własnej osoby odbija się pozytywnie na moim zdrowiu. Zdaję sobie sprawę i doceniam, jak wielkim dobrem jest zdrowie." Co te słowa oznaczają dla praktyki pielęgniarskiej? Otóż pielęgnując człowieka chorego i niepełnosprawnego, w myśl przedstawianej koncepcji przede wszystkim staramy się odnaleźć i uaktywnić to, co można określić jako siły samo uzdrawiania pacjenta. Samo pielęgnacja jest sumą tych wszystkich czynności, jakie człowiek wykonuje codziennie dla zapewnienia sobie normalnego funkcjonowania i rozwoju. W jakim zakresie dana jednostka potrzebuje aktywności regulujących codzienną egzystencję, zależy przede wszystkim od wieku, stadium rozwoju, stanu zdrowia, czynników wynikających z otoczenia i środowiska życia, a także od efektów interwencji medycznych podejmowanych wobec tej osoby.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17,99 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!