ikona pliku doc

Promocja zdrowia i profilaktyka przewlekle chorych i niepełnosprawnych notatki

Promocja zdrowia i profilaktyka przewlekle chorych i niepełnosprawnych


  200 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 200
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 70.50 kB.


Promocja zdrowia i profilaktyka przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
W najbliższych dziesięcioleciach świat stanie przed wyzwaniem znaczącego wzrostu niepełnosprawności i zgonów spowodowanych chorobami o charakterze przewlekłym. Chorób, które wynikają z zachowań zdrowotnych i stylu życia. Jak podaje ICN choroby przewlekłe dotyczą zwykle osób w starszym wieku i/lub słabych fizycznie. Wg. WHO przyczyną 60% zgonów na świecie są choroby przewlekłe, a aż 80% z nich występuje w krajach o niskim i średnim dochodzie narodowym. Wiadomo także, że im niższy status materialny tym gorszy stan zdrowia populacji, której problem dotyka.
Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na opiekę Unia Europejska proponuje podjęcie wspólnych działań modernizacyjnych systemy ochrony zdrowia. Wspierając państwa członkowskie w reformie ich systemów, UE zaleca równoczesną realizację trzech długofalowych celów głównych:
      . zapewnienie dobrego dostępu do usług opieki zdrowotnej i usług socjalnych,
      polepszenie jakości opieki długoterminowej,
      . Zapewnienie ciągłości finansowania.
Opieka
Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową powinno być stale ewaluowane w zależności od zasobów jakimi dysponuje dany kraj. Mówiąc o opiece długoterminowej nad przewlekle chorymi posługujemy się różnorodną terminologią, która charakteryzuje grupę pacjentów na określony rodzaj chorób:
      choroby chroniczne (chronic disease) – wg. WHO to choroby o długim przebiegu i
wolnej progresji;
      choroby przewlekłe (chronic conditions) - problemy zdrowotne, które wymagają stałego
zarządzania samoopieką w ciągu wielu lat lub też dziesięcioleci;
      choroby niezakaźne (noncommunicable diseases - NCD) – określane jako choroby
spowodowane czynnikami nie zakaźnymi uwarunkowanymi genetycznie lub wynikającymi ze stylu życia, czy też wpływu szeroko rozumianego środowiska.
Termin „choroby przewlekłe” jest często używany do odzw
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 70.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!