ikona pliku doc

promocja zdrowia, edukacja zdrowota notatki


  1635 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1635
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 69,50 kB.


Sylwia Pielęgniarstwo I Temat: ?Historia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w Polsce; twórcy ich dzieła i myśli.? Pod pojęciem ?zdrowie" kryją się różne interpretacje: Zdrowie: To nie tylko brak choroby, lecz pełny dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny. / Światowa Organizacja Zdrowia Zdrowie: proces dynamiczny, nie tylko brak choroby czy niedomagania, lecz także dobre samopoczucie oraz taki stopień przystosowania się biologicznego i społecznego do środowiska, jaki jest osiągalny dla danej jednostki w najkorzystniejszych warunkach. / M. Kacprzak Zdrowie: Jest to proces dynamiczny, system wzajemnych uwarunkowań w relacji organizm-środowisko. Jest to potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska, wyposażający organizm w dyspozycję do utrzymania równowagi pomiędzy nim a wymogami środowiska. Jeżeli możliwości przystosowawcze organizmu przekraczają granice wymogów środowiska, to można mówić o zdrowiu optymalnym. Jeżeli pokrywają się z wymogami środowiska to mówimy o zdrowiu minimalnym. / R. Bures Skąd tak różnorakie interpretacje pojęcia ?zdrowie?? Na te pytanie pomoże nam odpowiedzieć historia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Historia pojęcia zdrowia jest przede wszystkim historią idei, łączących się zawsze z praktyka medyczną i rzeczywistością społeczno-kulturową. Politycy i ludzie nauki wykazują wzrastające zainteresowanie problematyką opieki zdrowotnej i w ten sposób pojęcie zdrowia staje się historią edukacji zdrowotnej oraz praktycznego życia. Na tle rozwoju pojęcia zdrowia oraz poglądów na znaczenie zdrowia dla jednostki i społeczeństwa można się dopatrzyć bardzo wczesnych tendencji do, jak byśmy dzisiaj powiedzieli, jego promowania. Opierając się na dostępnych źródłach historycznych dowiadujemy się, że wcześniej niż w IV wieku p.n.e., czyli przed Hipokrat
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 69,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!