plik doc

Scenariusz zajęc

Scenariusz zajęć z promocji zdrowia dotyczący zasad zdrowego odżywiania się
Scenariusz zajęć Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Przedmiot: Promocja Zdrowia Temat zajęć: „W zdrowym ciele zdrowy duch” Planowane cele zajęć: -Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania się. -Cele szczegółowe: a) sfera poznawcza: -wymienia produkty bogate w poszczególne składniki pokarmowe -podaje zasady racjonalnego odżywiania się - rozróżnia zdrową i niezdrową żywność b) sfera psyc...

plik doc

Błędy jatrogenne w zawodzie ratownika medycznego

W prezentowanym ujęciu cała problematyka wynikać będzie z interakcji ratownik – pacjent a badanie i ratowanie. Ratownik medyczny - osoba wykonująca zawód medyczny, uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownicy medyczni pracują zwłaszcza w karetkach pogotowia ratunkowego, oddziałach ratunkowych, jednostkach GOPR, WOPR, prowadzą szkole...

plik odt

promocja zdrowia

promocja zdrowia wykład

Wykład 20.02.13
Promocja zdrowia
Teoretyczne podstawy konstruowania programów promocji zdrowia w pracy pielęgniarki
Pojęcia związane z programami promocji zdrowia:
Program to:
- założenia, cele i działania w jakiejś dziedzinie
- program określa obszar, który ma być przedmiotem działań
- Program to wszystkie aktywności ukierunkowane na rozwiązanie problemu, dok...

plik doc

Program edukacji zdrowotnej w zakresie prawidłowego odżywiania się

Proponowany projekt edukacyjny został przygotowany właśnie po to, aby pokazać uczniom zalety świadomego odżywiania się, nauczyć ich dokonywać wyboru między tym, co zdrowe i odżywcze a szkodliwe, choć smaczne. Poza tym chcemy, aby dzieci rozumiały, że żyć zdrowo, to również znaczy spożywać zdrowe, ekologiczne, wartościowe pokarmy- czyli po prostu zdrowo się odżywiać.
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Kierunek: PIELEGNIARSTWO Program edukacji zdrowotnej w zakresie p...

plik doc

edukacja zdrowotna

notatki z promocji zdrowia dla studentów I roku pielegniarstwa
Związki między zdrowiem a edukacją Istnieje wiele dowodów, że zdrowie (definiowane przez WHO jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko niewystępowanie choroby lub niepełnosprawności) i edukacja (wychowanie, kształcenie, uczenie się) są wzajemnie ze sobą powiązane. Lepsze zdrowie umożliwia lepszą edukację i odwrotnie. Mechanizm związku między zdrowiem a edukacją jest złożony i nie do końca poznany. Można bra...