plik docx

Zaburzenia odżywiania

praca z promocji zdrowia

    Zaburzenia   Odżywiania

Na przestrzeni ostatnich 70 lat postrzeganie atrakcyjności ciała kobiety uległo znacznym zmianom. Przez wiele wieków kobieta, która chciała być uważana za atrakcyjną, musiała być krągła i pulchna, co świadcz...

plik docx

Zaburzenia odżywiania

Praca z promocji zdrowia

    Zaburzenia   Odżywiania

Na przestrzeni ostatnich 70 lat postrzeganie atrakcyjności ciała kobiety uległo znacznym zmianom. Przez wiele wieków kobieta, która chciała być uważana za atrakcyjną, musiała być krągła i pulchna, co świadcz...

plik doc

edukacja zdrowotna

edukacja
Modele zdrowia: Model mechanistyczny wg Dawida McClellanda – koncentruje się na zewnętrznych przyczynach chorób, działania medyczne mają charakter renesansowy „ciało hartowane”. Model analityczno – mechanistyczny – rozwój nauki i odkrycia w dziedzinie medycznej, mikrobiologii. Model biomedyczny – kładzenie nacisku na naturalne przyczyny chorób. I założenie – dualizm ciała i umysłu. II założenie – to zasada redukcjonizmu, czyli doktryna mówiąca, że zjawiska w systemie zdrowia...

plik doc

scenariusz zdrowe odżywianie

Scenariusz zajęć
Projekt edukacyjny o zdrowym odżywianiu Opracowały: Joanna Kita nr albumu 3044 Małgorzata Wieliczko Uczestnicy programu: Dzieci w wieku 7-9 lat. Cel ogólny programu: - przekazanie podstawowych informacji na temat zdrowego odżywiania się. Cele szczegółowe: - wzbudzenie zainteresowania zdrowym odżywianiem, - przedstawienie zalet prawidłowego odżywiania, - udzielenie informacji na temat błędów w żywieniu człowieka, - nauka podejmowania właściwych decyzji związanyc...

plik doc

Znaczenie komunikacji i rodzajów komunikatów w promocji zdrowia.

Komunikacja jest bardzo istotna, gdyż daje nam możliwość wymiany myśli, współdziałanie. To właśnie dzięki komunikacji możemy nawiązać relacje z innymi ludźmi, możemy dowiedzieć się co myślą i czuję inni ludzie. Za jej pomocą możemy również wyrazić samych siebie.
Temat: Znaczenie komunikacji i rodzajów komunikatów w promocji zdrowia. Komunikacja jest bardzo istotna, gdyż daje nam możliwość wymiany myśli, współdziałanie. To właśnie dzięki komunikacji możemy nawiązać relacje z innymi ludźmi,...

plik docx

aktywne słuchanie

aktywne słuchanie

Przykład prawidłowego słuchania:

1.

Dziecko do mamy:

- Nienawidzę tej  matmy, nigdy nie odrobię tego zadania!!

- A co Ci się synku w niej tak nie podoba?- pyta mama

- To jest jakieś głupie i nie wiadomo  o co chodzi.

-Rozumiem ,że może być ci trudno to rozwiązać ,ale jeśli chcesz to razem usiądziemy i spróbujemy nad tym pomyśleć.

- Ta pani  za dużo od na...