ikona pliku doc

promocja zdrowia notatki


  1556 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1556
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 36,00 kB.


1) PROMOCJA ZDROWIA CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ZDROWIE EDUKACJA ZDROWOTNA PROFILAKTYKA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA Promocja zdrowia to system działań społecznych, których celem jest doskonalenie zdrowia i jakości życia społeczeństw, a nie tylko likwidowanie zagrożeń dla zdrowia (tym zajmuje się profilaktyka). W odniesieniu do dzieci jest to tworzenie warunków dla wspierania ich rozwoju. Ważnym elementem promocji zdrowia jest edukacja zdrowotna, przy czym edukacja zdrowotna adresowana jest do jednostek, promocja zdrowia do systemów społecznych. Szkoła jest jednym z takich systemów. Edukacja zdrowotna pozwala odkryć, jakie wybory służą zdrowiu, natomiast promocja zdrowia zapewnia warunki, aby możliwe było dokonywanie ?zdrowych" wyborów. Według T. Williama edukacja zdrowotna to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. Edukacja zdrowotna jest zawsze wychowaniem do zdrowia w kontekście fizycznym, psychicznym, społecznym jednostki i grupy. Zarówno w edukacji zdrowotnej, jak i w promocji zdrowia najistotniejszy jest aktywny, podmiotowy udział wszystkich grup społeczności szkolnej, w tym także uczniów. Działania skierowane na edukację i rozwój człowieka obejmują podnoszenie poziomu wiedzy o zdrowiu, poradnictwo z zakresu zagrożeń zdrowia, budowanie wysokiej samooceny oraz samodzielności. Proces edukacji przebiega w ramach relacji nauczyciel ? uczeń, lekarz ? pacjent. Nowoczesna edukacja powinna przebiegać na trzech poziomach: - podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności związanych z chorobą, funkcjonowaniem własnego organizmu, zapobieganiem, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, - podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności związanych z korzystaniem z systemu opieki zdrowotnej i pojmowaniem zasad jej funkcjonowania. - zwiększania poziomu świadomości co do czynników społecznych, politycznych i środowiskowych wpływających
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 36,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (1)

  • 2010-01-04 13:58:42 ewaj22

    bez dokładnych przypisów materiał nie jest źródłem do dalszej analizy lub nauki

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!