ikona pliku rtf

promocja zdrowia notatki

Materiały ogólne


  1741 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1741
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 279,55 kB.


Promocja zdrowia:
Początkowo zaistniała jako ruch społeczny, a obecnie funkcjonuje jako dziedzina nauki rozwinięta na gruncie dawnych zasad higieny oraz jako rezultat wrastających potrzeb finansowych medycznej opieki zdrowotnej.
Promocja zdrowia:
jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę poprzez podnoszenie poziomu wiedzy w społeczeństwie o zasobach skutecznego zapobiegania chorobom, tworzenie odpowiedzialnych warunków społecznych, ekonomicznych i gospodarczych korzystnych dla poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.
Krajem który pierwszy podjął działania z zakresu promocji zdrowia na szeroka skalę była Kanada.
rok Marc LaLoude przedłożył parlamentowi kanadyjskiemu dokument "Nowa perspektywa dla zdrowia Kanadyjczyków"
Raport LaLouda wykazał, że w krajach rozwiniętych, można wyróżnić 4 grupy czynników warunkujących "pola zdrowia człowieka:
- styl życia (ok. 50% wszystkich wpływów),
- środowisko (ok. 20%)
- cechy genetyczne (ok. 20%)
- opieka zdrowotna (ok. 10%)
Światowe Zgromadzenie Zdrowia (Atma Ata 1978) stwierdziło, że:
- globalny stan zdrowia społeczeństwa jest zły i ulega stałemu pogorszeniu,
- zwrócono uwagę na podstawową opiekę zdrowotną i podjęto równolegle działania prozdrowotne o szerokim zasięgu społecznym,
- przygotowano bazę teoretyczną i na początku 1980 roku rozpoczęto działania w regionie europejskim,
Biuro ŚOZ regionu Europejskiego w 1984 roku opublikowano dokument dyskusyjny na temat promocji zdrowia, ktory obejmował:
- koncepcje, definicję i program działań w formie polityki promocji zdrowia,
- dokument ten wpłynął na powstanie koncepcji tzw. nowego zdrowia publicznego wg. której działając na podstawie zdobytej wiedzy i doświadczenia stwierdza, że zdrowie jest podstawowym zasobem jednostki społeczności i musi być wspierane poprzez inwestowane w konkretne warunki życia
Kamieniem milowym w rozwoju promocji zdrowia
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 279,55 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!