ikona pliku doc

Promocja zdrowia notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 83.00 kB.


Temat: Promocja zdrowia w związku.

Promocja zdrowia według definicji WHO głosi „Jest to proces umożliwiający ludziom zwiększanie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego umacnianie.” (1986). W późniejszych latach doprecyzowano to określenie wskazując, że nie posiadamy bezpośrednio wpływu na zdrowie, lecz na jego uwarunkowania. Wśród głównych uwarunkowań stanu zdrowia wyróżnia się styl życia (zachowania zdrowotne) oraz środowisko (zwłaszcza czynniki kulturowe, ekonomiczne, społeczne). 
Obecna definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia jest następująca: „Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).”. Jest to ważna i postępowa idea, która nie przedstawia zdrowia jako antonimu dla choroby. WHO mówi o tym, że w kwestiach zdrowia nie mamy jedynie koncentrować się na chorobach i próbach ich zwalczania, ale powinniśmy zwłaszcza koncentrować się na samym zdrowiu - na jego wzmacnianiu.
    W mojej pracy skupiam się na wpływ pozostawania w związku na zdrowy styl życia, przy czym związek jest rozumiany tutaj w pojęciu szerokim, ujmowanym jako partnerstwo, a nie definiowane konstytucyjnie jedynie małżeństwo. Związkami w ujęciu promocji zdrowia będą również stałe relacje osób heteroseksulanych, homoseksualnych oraz pozostających z sobą nieformalnie.
Opisana powyżej definicja zdrowia według WHO wyklucza analizę związków patologicznych (depromocja, dysfunkcja zdrowia – przeciwieństwo promocji zdrowia). W Polsce Ministerstwo Zdrowia wprowadziło Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, który w niektórych aspektach może być realizowany poprzez pozostawanie w związku, bez wpływu państwa.
Zasadniczą funkcją związku – poza sferą emocjonalną – jest oddziaływanie drugiej strony na zachowanie partnera, w tym także na zachowania prozdrowotne. Z ogólnych obserwacji wynika, że wiodącą rolę w tym względzie pełnią kobiety, co objawia się statystycznie dłuższym wiekiem życia. Osoba pozostająca w związku odnosi korzyści zdrowotne przede wszystkim sama w stosunku do siebie – aspekt psychologiczny potwierdzony badaniami. Odczuwa komfort psychiczny, ma obniżony poziom stresu, czemu służą wspólne rozmowy z partnerem, możliwość szukania wspólnych rozwiązań opartych na zaufaniu.
Dalsza analiza powinna odnosić się do wzajemnych relacji partnerów w związku. Zwykle partner motywuje drugiego. Istnieją wspólne cele i pasje. Partnerzy omawiają bowiem codzienne życie, w tym problemy, które należy rozwiązać, podejmując wspólne decyzje i dbając o ich realizację. To wpływa na poziom komfortu psychicznego. Sprzyja więc promocji zdrowia.
Wspólne zamieszkiwanie, jako aspekt pozostawania w związku wpływa na:
- korzystne zwyczaje żywieniowe,
- realizację dobowego cyklu życia,
- korzystny sen,
- utrzymywanie higieny,
- życie seksualne,
- wzajemną opiekę, w tym w chorobie i na starość,
by wymienić tylko najważniejsze aspekty tej sfery.
Jakkolwiek każdy przytoczony aspekt może być realizowany samodzielnie, to jednak związek sprzyja lepszym efektom poprzez współdziałanie partnerów.
W sferze zwyczajów żywieniowych rzecz rozpoczyna się od wspólnych zakupów, gdzie wiedza o zdrowym jedzeniu zwykle dotyczy kobiet i one w znacznej mierze wpływają na dokonywane wyborów (unikanie fast foodów, sprawdzanie etykiet produktów, unikanie zakupów produktów przetworzonych). Dalej partnerzy w związku czerpią przyjemność z przygotowywania wspólnych posiłków. Tutaj często ucierają się charaktery partnerów, przy czym współczesna dostępność do wiedzy kulinarnej pozwala na prozdrowotne gotowanie, ograniczające otyłość. Wspólne posiłki tworzą atmosferę przyjaźni i zaufania, wywołują potrzebę dzielenia się sprawami dnia codziennego, aktywizują życie towarzyskie, co ogólnie sprowadza się do prozdrowotnego odczuwania przyjemności.
    Jak wspomniano powyżej wspólne zamieszkiwanie, będące przejawem związku, korzystnie wpływa na dobowy cykl życia i zdrowy sen. Partnerzy ustalają bowiem codzienne obowiązki w ramach dnia, przez co odczuwają komfort dzielenia się nimi i poleganiu na partnerze, co służy zdrowiu psychicznemu poprzez myśl „Nie jestem sam. Ktoś jest ze mną i mi pomaga.”. Podział pracy i obowiązków odciąża też psychicznie i fizycznie. Wpływa to na komfort zdrowotny (brak przepracowania, przemęczenia i obniżenie stresu). Powyższe przekłada się w naturalny sposób na zdrowy sen, który winien być odpowiednio długi i w regularnych godzinach.
    Rozwijając wątek utrzymywania właściwej higieny należy zwrócić uwagę, że pozostawanie w związku ma tutaj o tyle korzystny w aspekcie promocji zdrowia wpływ, że partner zwykle zwraca uwagę na higienę drugiego partnera. Przejawia się to zwykle troską o własne zdrowie, którego zachowanie wymaga unikania narażania się na czynniki zewnętrzne mogące prowadzić do własnych schorzeń. Wymienić tu można kontrolę partnera – co i na niego korzystny wpływ – pod kątem pozostawania w czystości (np. kąpiele, mycie rąk, mycie zębów, czysty ubiór). Związek w tym aspekcie przejawia się prozdrowotnie przede wszystkim w przeciwdziałaniu myśleniu: „Nie chce mi się. Mogę zrobić to później.”.
    Gdy rozważać wpływ pozostawania w związku dla życia seksualnego w kontekście promocji zdrowia, to oczywistym jest twierdzenie, że stałość partnera służy rozwijaniu życia seksualnego, odrywaniu jego korzyści poprzez zaufanie, służy także planowaniu rodziny, zaufaniu kobiety co do wsparcia partnera podczas ciąży oraz podczas wychowywania dziecka. To wątek psychologiczny. Stałość w życiu seksualnym ma jednak równie ważne aspekty w dziedzinie zdrowia fizycznego. Stałość chroni bowiem przed chorobami wenerycznymi, które mogą prowadzić do wyłączenia sfery życia seksualnego, a nawet do śmierci.
    Ostatnim zagadnieniem za sfery wspólnego zamieszkiwania jest problem opieki – w chorobie i na starość. Tutaj znaczenie ma przede wszystkim zaufanie partnerów. W odniesieniu do małżeństwa – co można przenieść per analogiam na inne związki – kwestia ta jest wyraźnie opisana w prawie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakazuje bowiem małżonkom wzajemną opiekę, choć deontologicznie jest to tylko zapisanie istoty jakiegokolwiek związku. Wzajemna opieka ma znaczenie dla komfortu psychicznego, chociaż w praktycznym wymiarze polega głownie na opiece w sferze czynności dnia codziennego, przynoszeniu ulgi i zastępowaniu partnera w tym, czego nie może sam wykonać.
    Pozostawanie w związku to również aktywność pozadomowa, jak spacery, uprawianie sportów, czy jakakolwiek inna aktywność. Wszystko to wpływa na utrzymywanie kondycji fizycznej, przekłada się na obniżenie ryzyk chorób związanych z układem krążeniowo – oddechowym, zapobieganiu otyłości, służy socjalizacji. Faktem jest bowiem, że „We dwoje raźniej.”, co przekłada się na większą chęć bycia na zewnątrz, w towarzystwie zaufanego partnera. To zaufanie przekłada się także na chęć poznawania świata zewnętrznego, dostarczania przyjemności sobie i partnerowi z odkrywania nowych rzeczy, komunikowania się w społeczeństwie. Opisane tak aktywności służą promocji zdrowia, często w sposób nieświadomy dla osób nieznających tego pojęcia, jednak odczuwających pozytywne skutki zdrowotne.
    Zagadnienia promocji zdrowia w kontekście pozostawania w związku zostały tutaj jedynie zaznaczone, jednakże problem ten może być szerzej analizowany przez każdego pragnącego poszerzyć swoją wiedzę.
Bibliografia:*
    „Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna” – Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, wyd. I, Kraków 2006 r.;
    „Otogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego” – red. naukowa: Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Ryszard A. Sienkiewicz, wyd. I, Uniwersytet Zielonogórski 2002;
    Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 – Ministerstwo Zdrowia;
    Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.
*Niniejsza praca jest wynikiem własnej analizy przedstawionego tematu w oparciu o bibliografię oraz przemyślenia autorki. Promocja zdrowia według definicji WHO głosi „Jest to proces umożliwiający ludziom zwiększanie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego umacnianie.” (1986). W późniejszych latach doprecyzowano to określenie wskazując, że nie posiadamy bezpośrednio wpływu na zdrowie, lecz na jego uwarunkowania. Wśród głównych uwarunkowań stanu zdrowia wyróżnia się styl życia (zachowania zdrowotne) oraz środowisko (zwłaszcza czynniki kulturowe, ekonomiczne, społeczne). 
Obecna definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia jest następująca: „Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).”. Jest to ważna i postępowa idea, która nie przedstawia zdrowia jako antonimu dla choroby. WHO mówi o tym, że w kwestiach zdrowia nie mamy jedynie koncentrować się na chorobach i próbach ich zwalczania, ale powinniśmy zwłaszcza koncentrować się na samym zdrowiu - na jego wzmacnianiu.
    W mojej pracy skupiam się na wpływ pozostawania w związku na zdrowy styl życia, przy czym związek jest rozumiany tutaj w pojęciu szerokim, ujmowanym jako partnerstwo, a nie definiowane konstytucyjnie jedynie małżeństwo. Związkami w ujęciu promocji zdrowia będą również stałe relacje osób heteroseksulanych, homoseksualnych oraz pozostających z sobą nieformalnie.
Opisana powyżej definicja zdrowia według WHO wyklucza analizę związków patologicznych (depromocja, dysfunkcja zdrowia – przeciwieństwo promocji zdrowia). W Polsce M
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 83.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!