ikona pliku pdf

Projekt metale budownictwo notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 687.58 kB.


1
1.0 Określenie głównych wymiarów hali: - typ kratownicy: 2 - rozstaw płatwi: - rozpiętość wiązara kratowego: B = 21,0m - nachylenie połaci: - rozstaw węzłów kratownicy: 2000mm - wysokość słupa: H = 11,5m - rozstaw wiązarów: - długość całkowita hali: - wysokość kratownicy w środku rozpiętości:
2.0 Zestawienie obciążeń 2.1 Obciążenie śniegiem (S) - lokalizacja obiektu: Słupsk A – Wysokość nad poziomem morza [m] , dla Słupska A = 22m strefa śniegowa III;
Obciążenie śniegiem dachu:
Wyznaczenie obciążenia śniegiem rozłożonego na połaci dachu:
Obciążenie śniegiem dachu w trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej:
2.2 Obciążenie wiatrem A. Lokalizacja obiektu:
2
- strefa obciążenia wiatrem: II - Słupsk – 22m n.p.m. - rodzaj terenu: podmiejski kategoria terenu III
- określenie podstawowej prędkości wiatru: - określenie podstawowego ciśnienia prędkości wiatru: - określenie bazowej prędkości wiatru: - określenie wysokości odniesienia:  Dla ścian D i E:

Dla ścian A, B i C (odległość od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy ):
- określenie współczynnika ekspozycji:  Dla terenu kategorii III
- średnie ciśnienie prędkości:
- określenie wartości szczytowej ciśnienia prędkości wiatru:

Pola ścian pionowych
Pola ścian (obliczenia wykonane w AutoCadzie):
3
Pole A: 28,51m
2
Pole B: 192,95m
2
Pole D = E = 442,75m2 - określenie współczynników ciśnienia zewnętrznego dla ścian Tablica 7.1):
- Pola dachów dwuspadowych (obliczono w AutoCadzie): Pole F = 14,98m2 Pole G = 158,53m2 Pole H = 620m2 Pole I = 620m2 Pole J = 188,5m2 - określenie współczynników ciśnienia zewnętrznego dla połaci dachu: (Tablica 7.4a)
4
ŚCIANY PIONOWE B C D 192,95 442,75 -0,8 0,74 -0,68 0,62 POŁAĆ H 620 -0,6 -0,51
POLE POW. [m2] Cpe We [kN/m2]
A 28,51 -1,2 -1,02
E 442,75 -0,38 -0,32
F 14,98 -1,7 -1,45
G 158,53 -1,2 -1,02
I 620 -0,6 -0,51
J 188,5 -0,6 -
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 687.58 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!