ikona pliku doc

projekt edukacyjny agresja stop notatki


  236 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 236
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 111.00 kB.


Temat: Podmiotowe kształtowanie postaw ?zero tolerancji? dla agresji . PROJEKT EDUKACYJNY PT. ?AGRESJA STOP? Istnieje wiele definicji projektu edukacyjnego. Ja posłużę się terminem zaproponowanym przez A.Mentraka, który projekt określa ?jako jednorazowe przedsięwzięcie o dużej złożoności, ograniczone czasowo, mające charakter interdyscyplinarny? Bożena Potocka, Lesław Nowak, Projekty edukacyjne, Kielce 2004 , s.7. 1.Kontekst działań edukacyjnych Koncepcja psychologiczna Projekt ten oparłam na humanistycznej koncepcji psychologicznej Jerzy Siuta (red.) , Słownik ?, op.cit., s. 219, która w dużym stopniu skupia się na jednostce i jego potencjalnych zdolnościach. Psychologia humanistyczna interpretuje człowieka jako podmiot autonomiczny, który przyjmuje postawę badawczą wobec rzeczywistości, który obserwuje, przewiduje, planuje i wnioskuje i który zgodnie z posiadaną wiedzą przystosowuje się do świata i kształtuje go. Celem psychologii humanistycznej jest koncentracja na opisie niepowtarzalnych właściwości indywiduum. Specjaliści analizujący psychologię humanistyczną wskazują, że można wyodrębnić jej sześć podstawowych postulatów: upodmiotowienie sytuacji badawczej (badacz i badany stanowią my); dialog zamiast manipulacji, ponieważ w każdej sytuacji badawczej ludzie mogą przejawiać odmienne właściwości; komunikacja - niezbędna nie tylko z osobami badanymi, ale także z odbiorcami; łączenie psychologii jako nauki z psychologią jako praktyką, czego przykładem jest psychoterapia; uwzględniane perspektywy badanego (a nie tylko badacza), jako że zachowanie wyznaczone jest przez aktualny obraz rzeczywistości; odwołanie się do empatii jako najbardziej efektywnego kanału komunikacyjnego. Podczas realizacji zajęć będę uwzględniała indywidualne potrzeby i zainteresowania uczni
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 111.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!