ikona pliku doc

Projekt badawczy notatki

Projekt badawczy, wniosek o dofinansowanie


  260 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 260
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 74.50 kB.


Wniosek o dofinansowanie projektu badawczego
Typ projektu – własny
Tytuł projektu badawczego : Młodzież wobec pracy, wyobrażenia i realia. Studium przypadku na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego.
      Dane wnioskodawcy :
Imię i Nazwisko : Anna Kowalska
Miejsce, kierunek i rok studiów : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Socjologia administracji publicznej
      Rok studiów III
Ankieta dorobku :       ZSO nr 1, Liceum Ogólnokształcące w
      Olsztynie lata 2002 – 2005.
            Zaoczna Policealna Szkoła Administracji w Olsztynie
      lata 2006-2008. Tytuł Technik administracji

B. Informacje ogólne o projekcie :
Dyscyplina naukowa :       Socjologia
Planowany okres realizacji :       01.07.2011 r. – 08.04.2014 r.
Słowa kluczowe :       młodzież; aspiracje; wartości; cele życiowe; rynek
      pracy; edukacja.
C. Streszczenie projektu :
Projekt badawczy ma na celu przeprowadzenie empirycznych badań terenowych w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2011-2014. Badaniem zostanie objęta młodzież ucząca się w szkołach średnich i na uczelniach wyższych. Zbiorowość osób młodych określam jako ludność w wieku 19-27 lat. Grupa ta jest niejednorodna, zróżnicowana pod względem wieku, poziomu ukończonego wykształcenia i kontynuowanej edukacji. Głównym celem badania jest określenie jak młodzi ludzie postrzegają wartości, szanse wobec pracy. Poprzez realizację projektu chcę uzyskać opinie ludzi młodych, którzy stoją przed wyborem i konfrontacją z życiem. Projekt m
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 74.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!