ikona pliku pdf

program zajęć z dynamiki od Panka LAB notatki

dla grupy Macieja Panka


  250 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 250
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 52.75 kB.


PROGRAM ZAJEC - LABORATORIUM DYNAMIKA II 1. Zajęcia wprowadzające, rozpoczęcie. • Sposób zaliczania - sprawozdania w postaci papierowej, termin zaliczania do konca semestru, ocena przed sesja. • Sprawozdania ocenianie na bie ąco. Mo liwość pracy w parach nad jednym sprawozdaniem. • Przy oddawaniu sprawozdań obowiązkowo do pokazania i uruchomienia zbudowany przez siebie model. • Ocena z przedmiotu głównie za zaanga owanie w to co się robi i prace i zrozumienie tego co sie napisało. • Obecność obowiązkowa. Dopuszczalna nieobecność na jednych zajęciach. • Oprogramowanie wykorzystywane na zajęciach – MATLAB i jego zamienniki (SCILAB (darmowe), 20SIM). Dostępność sali studenckiej i mo liwość pracy poza zajęciami. • Terminy konsultacji: środa godz.: 13-15. Mo liwość oddawania sprawozdań poza zajęciami (do końca tygodnia w którym odbywają się kolejne zajęcia- „ocena” – 0,5; ka dy następny tydzień = „ocena”-1) • Materiały dodatkowe do zajec: http://kufel.immt.pwr.wroc.pl/_myszka/matlab/ ( Wprowadzenie do wykorzystania oprogramowania MATLAB-SIMULINK. Zasada działania, podstawowe operacje, funkcje, prezentacja danych, komunikacja SIMULINKA z MATLABEM) 2. Układ o jednym stopniu swobody – drgania swobodne • Uło enie równania ró niczkowego dla układu drgającego o jednym stopniu swobody a następnie jego zaprogramowanie w MATLABIE/SIMULINKU. • Sprawdzenie poprawności i przebadanie zaprogramowanego układu. Zadane wartości: masa - m [kg], sztywność sprę yny k [kg/s2], tłumienie - c [kg/s]. • Obliczenia podstawowych wartości charakteryzujących drgania układu z symulacji oraz porównanie ich z wartościami obliczonymi teoretyczne (wzory analityczne): - Opisanie wpływu warunków początkowych na zachowanie się układu x˙ o = x˙ (t0 = 0), xo = x(t0 = 0). - Okres drgań (bez tłumienia) To [s] ) częstość drgań – ωo [rad/s] (częstość a częstotliwość!) - Okres drgań (z tłumieniem
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 52.75 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!