ikona pliku doc

Program profilaktyczny program profilaktyki agresji - Wiedza na agres notatki

Program profilaktyki agresji - Wiedza na agresję! Mój program autorski


  613 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 613
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 72.50 kB.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Program przeciwdziałania agresji w szkołach gimnazjalnych. Program opracowała Katarzyna Boraczek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Program profilaktyki agresji - Wiedza na agresję! Cel główny Głównym celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przejawom przemocy i agresji wśród młodzieży, w tym ochrona uczniów przed zachowaniami niekorzystnymi, czyli takimi, które zahamują lub zakłócą ich rozwój. A także dostarczenie wiedzy na temat różnych aspektów agresji(młodzież zna pojęcie agresji i przemocy, zna wpływ środków masowego przekazu na proces uczenia się agresji, potrafi wskazać przyczyny zachowań agresywnych, wzbogaca wiedzę na temat negatywnych konsekwencji zachowań agresywnych, ma świadomość obowiązujących norm prawnych w związku z zachowaniem agresywnym, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w autorefleksji nad własnym zachowaniem. Program adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej(13-15 lat), ilość osób uczestniczących w programie, to grupa klasowa. Czas realizacji programu wynosi siedem tygodni, zajęcia odbywają się na godzinie wychowawczej. Przewidywanych jest siedem spotkań po 90 minut, czyli 630 minut. Program może prowadzić przygotowany z tego zagadnienia student, pedagog, psycholog, nauczyciel. Tematyka i cele szczegółowe Co to jest agresja i jak sobie z nią radzić? przekazanie wiedzy dotyczącej zjawiska agresji, przekazywanie umiejętności rozpoznawania emocji towarzyszących zachowaniom agresywnym, wskazanie pozytywnych sposobów i technik hamowania i rozładowania agresji, wypracowanie własnych sposobów zmniejszania agresji, Wpływ agresji na otoczenie w szkole i na zewnątrz stwarzanie poczucia bezpieczeństwa
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 72.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!