ikona pliku pdf

program MRSA notatki

Program MRSA, prezentacja


  230 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 230
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 83.02 kB.


2009-11-27
Staphylococcus aureus
Program MRSA
• • • •
MSSA MRSA VISA VRSA
MSSA nosiciele – historia naturalna
• 25% dzieci i dorośli nosiciele stali – Pora roku – Lokalna sytuacja epidemiologiczna – zwierzęta • 60% • 20% nosiciele przejściowi nigdy się nie skolonizuje
MSSA nosiciele - więcej niż 33%
• • • • •
Cukrzyca insulinozależna Przewlekła hemodializa lub dializa otrzewnowa Schorzenia dermatologiczne HIV (+) Narkomani
Zakażenia MSSA
• penicyliny izoksazolilowe – kloksacylina (SYNTARPEN) – w ciężkich zakażeniach 6 x 2g • cefalosporyny I i II genercji • penicyliny z inhibitorami (opcja w zakażeniach mieszanych) • makrolidy • linkosamidy
MRSA - gronkowiec złocisty oporny na
• penicyliny • cefalosporyny • karbapenemy • monobaktamy • również często oporny na: – aminoglikozydy – makrolidy i linkozamidy
1
2009-11-27
Program MRSA
• wczesne wykrycie pacjenta zakażonego lub nosiciela • realizacja procedur izolacyjnych i dekolonizacyjnych zasady postępowania • zabezpieczenie pacjentów „z kontaktu” • odpowiednie przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego • niedopuszczenie do kolonizacji personelu i skażenia środowiska szpitalnego • • • • •
Realizacja Programu MRSA
kontrola zużycia „preparatów dekolonizacyjnych” baza danych wszystkich szczepów MRSA wymazy: pacjenci, środowisko, personel izolacja: kohortacja, wydzielenie personelu szkolenie interwencyjne całego personelu w małych grupach • poszukiwanie nosicieli • rozszerzenie programu nauczania w AM • kontrola zużycia „antybiotyków” (polityka antybiotykowa szpitala PAS)
Czynniki ryzyka kolonizacji/zakażenia MRSA (WHO)
• • • • długi pobyt w szpitalu immunosupresja, antybiotykoterapia, unieruchomienie pobyt w OIT, szpital specjalistyczny przemieszczanie się personelu i pacjentów między oddziałami \ szpitalami • brak polityki antybiotykowej • przepełnienie oddzia
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 83.02 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!