plik odt

ankieta

ankieta dotycząca alkoholizmu i nikotynizmu wśród dzieci i młodzieży
ANKIETA DOTYCZĄCA PALENIA PAPIEROSÓW I SPOŻYWANIA ALKOHOLU K M Wiek A. 10-13 B. 13-16 1. Czy kiedykolwiek paliłeś/łaś papierosy? A. TAK B. NIE 2. W jakim wieku po raz pierwszy zapaliłeś/łaś pierwszego papierosa? ….............................................................................................................. 3. W jakich okolicznościach zapaliłeś/łaś pierwszego papiero...

plik doc

psychologia rozwoju

psychologia rozwoju (badanie)
      PSYCHORUCHOWY ROZWÓJ DZIECKA W WIEKU OD 0 – 3 ROKU ŻYCIA JAKO PODSTAWA TEORETYCZNA DO PRACY Z DZIECKIEM Z GŁĘBOKIM UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM.       Wiedza o potrzebach i oczekiwaniach dziecka, wiedza dotycząca komunikacji międzyludzkiej, wiedza która pomaga zrozumieć świat dziecka głęboko upośledzonego, oraz wiedza związana ze znajomością metodyki to podstawa konieczna do pracy z dzieckiem głęboko upośledzonym umys...

plik docx

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - istnieje od 1995 roku, prowadzi m.in. telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - „Niebieska Linia” 0-801-1200-02, ul.Szczotkarska 48a   tel. 022 666-10-36

Ogólnopolskie Porozumienie  Osób, Instytucji i Organizacji pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” skupia ponad 3 tyś osób i organizacji

plik pdf

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) wprowadza się następujące zmiany: 1) preambuła otrzymuje brzmienie: „Uznając, że przemoc w r...

plik doc

Diagnoza świetlicy środowiskowej


Diagnoza świetlicy środowiskowej, została przeprowadzona w celu opracowania pracy zaliczeniowej i uzyskania pozytywnej oceny z pedagogiki społecznej. Jako studentka, piątego semestru pedagogiki na kierunku: opiekuńczo – wychowawcza, odbyłam trzy-tygodniową praktykę zawodową w wyżej wspomnianej świetlicy środowiskowej. Praktyka ta służyła zorientowaniu się w specyfice pracy opiekuńczej, resocjalizacyjnej i wychowawczej. Miała też na celu dostarczenie doświadczeń pedagogicznych, zapoznani...

plik doc

Diagnoza świetlicy środowiskowej


Diagnoza świetlicy środowiskowej, została przeprowadzona w celu opracowania pracy zaliczeniowej i uzyskania pozytywnej oceny z pedagogiki społecznej. Jako studentka, piątego semestru pedagogiki na kierunku: opiekuńczo – wychowawcza, odbyłam trzy-tygodniową praktykę zawodową w wyżej wspomnianej świetlicy środowiskowej. Praktyka ta służyła zorientowaniu się w specyfice pracy opiekuńczej, resocjalizacyjnej i wychowawczej. Miała też na celu dostarczenie doświadczeń pedagogicznych, zapoznani...