plik odt

rehabilitacja

esej-rehabilitacja
REHABILITACJA REHABILITACJA PACJENTKI PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU. Opis Pacjentki: Dnia 7.06.2010 , przez roku przez pogotowie została przywieziona do SPPZOZ letnia pacjentka z objawami: -bólem i zawrotami głowy, -intensywnymi wymiotami, -zaburzeniem mowy,słuchu. Parametry życiowe: temp.36,6 stopni, ciśnienie: 130/80 mmHg, tętno:74/min, R...

plik docx

pierwsza pomoc przedmedyczna

wstrząs pierwsza pomoc

Wstrząs - zespół ciężkich zaburzeń ogólnoustrojowych pod wpływem urazu, krwotoku lub innych szkodliwych czynników prowadzących do ostrego zmniejszenia przepływu krwi, przez ważne dla życia narządy i ich ciężkiego niedotlenienia.

plik pdf

Pielęgniarstwo Profilaktyka cukrzycy w praktyce pielęgniarki środowisk

Pielęgniarstwo Profilaktyka cukrzycy w praktyce pielęgniarki środowisk
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Wydział Nauki o Zdrowiu Kierunek studiów: pielęgniarstwo Wioleta Sochaj nr albumu 47652 PROFILAKTYKA CUKRZYCY W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO RODZINNEJ Praca licencjacka wykonana pod kierunkiem Dr n. med. Bartosza Foroncewicz W Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Warszawa, dn.17.06.2008 Oświadczenie opiekuna pracy: Oświadczam, że niniejsza praca została p...

plik docx

wstrzyknięcia

wstrzykniecia

Wstrzyknięcie (zastrzyk, iniekcja) to wprowadzenie do organizmu środka diagnostycznego lub leku, z ominięciem przewodu pokarmowego.

Leki we wstrzyknięciach podajemy, jeżeli:

- chcemy osiągnąć szybkie działanie leku;

- chory nie może przyjąć leku doustnie (ze względu na swój stan);

plik odt

profilaktyka odleżyn

Metody zapobiegania odleżynom- edukacja pacjenta i rodziny
METODY ZAPOBIEGANIA ODLEŻYNOM EDUKACJA PACJENTA I RODZINY Profilaktyka przeciwodleżynowa polega na zastosowaniu właściwych środków i metod niedopuszczenia do pojawienia się odleżyn. Wcześniejsze objawy, które może zaobserwować sam pacjent lub rodzina, to:  1. Zaczerwienienie skóry nie znikające po usunięciu ucisku,  2. Pęcherze naskórka, 3.Otarcie n...

plik docx

Pediatria Choroba sieroca

Choroba sieroca- toria

PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO Choroba sieroca 

1. Choroby sieroca definicja, przyczyny

2. Fazy choroby sierocej i charakterystyczne objawy

3. Następstwa choroby sierocej

4. Zapobieganie chorobie sierocej

5. Psychoemocjonalne śro...

plik docx

dietetyka 2

kilka informacjo o substancjach

© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2004, s. 4-9

Piotr Kowalowski, Magdalena Kowalowska, Katarzyna Stanowska, Jan Burczyk

Naturalne środki słodzące w świetle do...

plik pdf

opieka pielęgniarska nad chorobami układu krążenia

Repetytorium
OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD OSOBAMI Z CHOROBAMI UKŁADU KRĄŻENIA Anna Hajduk, Dorota Kaszuba 7 Cele rozdziału Po zapoznaniu się z treścią rozdziału uczący się powinien umieć: rozpoznać problemy pielęgnacyjne, określić cele działań pielęgniarskich, sprecyzować interwencje pielęgniarskie w wybranych chorobach układu krążenia, zaplanować opiekę pielęgniarską nad pacjentem poddawanym specjalistycznym badaniom diagnostycznym, scharakteryzować wskazówki edukacyjne dla pacjenta z cho...