ikona pliku doc

profilaktyka notatki

profilaktyka skroty wykladow


  271 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 271
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 54.00 kB.


Zachowania ryzykowne to takie które niosą ryzyko negatywnych konsekwencji zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego jednostki jak i dla jej otoczenia społecznego. Jessorowie ? opracowali teorie zachowań ryzykownych. Znaczenie zachowań ryzykownych: - zaspokajanie najważniejszych potrzeb psychologicznych(poczucie własnej wartości) ? realizacja ważniejszych celów rozwojowo-wych. ? radzenie sobie z przezywanymi trudnościami życiowymi. Interakcyjny model funkcjonowania człowieka ? zachowania jednostki to wypadkowa działania kilku grup czynników.1. czynniki zew. ? struktura rodziny, wykształcenie, zawód, wyznanie rodziców ich system przekonań i religijności, klimat domowy(kontrola i wymagania) wpływ rówieśników oraz wpływ mediów.2. czynniki wew. ? system osobowości dziecka-główne motywy, osobiste przekonania, samokontrola oraz system spostrzegania środowiska.Czynniki ryzyka-cechy, sytuacje, warunki służące powstawaniu zachowań ryzykownych. Czynniki chroniące-cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka. Czynniki emocjonalno poznawcze- oczekiwania(kreują media, znajomi, doświadczenia, źle przeprowadzona profilaktyka), normy grupowe i przekonania normatywne, mechanizm autoprzymusu tzn. ze młody człowiek podejmuje pewnie wyzwania wbrew sobie żeby nie odstawać od innych. Rodzaje granic: 1.granice intelektualne-potrafimy być krytyczni. Dzięki granicom potrafimy mieć własne zdanie, poglądy w określonej sytuacji. 2.emocjonalne-pozwalaja na wyrażanie odpowiednio uczuć, okazywać i panować nad emocjami 3.fizyczne-chronią przed przemocą określają na ile ludzie zbliżyć się do nas.Czynniki chroniące: cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność uczniow na dzialanie czynnikow ryzyka. Najważniejsze czynniki chroniące: silna więź emocjonalna z rodzicami, zainteresowanie nauka szkolna, regularne praktyki religijne, poszanowanie prawa, tradycji, norm, wartości,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 54.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!