Notatki agusia13383@wp.pl

plik doc

rozwojówka egzamin

odpowiedzi na egzamin
Wymień główne problemy psychologii rozwojowej. Główne problemy psychologii rozwojowej. Do głównych problemów psychologii rozwojowej należy pytanie: natura czy wychowanie? Czy głównym źródłem zmian rozwoju są czynniki biologiczne(natura) czy środowisko i doświadczenie(wychowanie). Czy rozwój jest normatywny? Czy idiograficzny? Rozwój normatywny to rozwój, w którym badacze starają się poświęcić czas na poznanie ogólnych prawideł rozwoju człowieka. Rozwój idiogra...

plik doc

bezdomni

bezdomi
1. Pojęcie bezdomności Zjawisko bezdomności, choć ukrywane w czasach PRL –u, istniało w Polsce zawsze. Problem ten został ujawniony dopiero po 1989 roku. Jego znaczne nasilenie nastąpiło na skutek przemian ustrojowych i wprowadzenia gospodarki rynkowej. To zjawisko społeczne dotyka według różnych danych od kilku do nawet kilkuset tysięcy osób. Jest to bez wątpienia poważną kwestą społeczną. W polskiej literaturze naukowej i publicystycznej nie dopracowano się jednej powszechnie uz...

plik doc

bezdomni

bezdomi
1. Pojęcie bezdomności Zjawisko bezdomności, choć ukrywane w czasach PRL –u, istniało w Polsce zawsze. Problem ten został ujawniony dopiero po 1989 roku. Jego znaczne nasilenie nastąpiło na skutek przemian ustrojowych i wprowadzenia gospodarki rynkowej. To zjawisko społeczne dotyka według różnych danych od kilku do nawet kilkuset tysięcy osób. Jest to bez wątpienia poważną kwestą społeczną. W polskiej literaturze naukowej i publicystycznej nie dopracowano się jednej powszechnie uz...

plik doc

filozofia

arystoteles
Omawiając różne koncepcje pedagogiki ogólnej przytoczę najpierw kilka określeń słownikowych wyjaśniających, czym owa pedagogika ogólna jest, jakimi zagadnieniami się zajmuje i jakie cele sobie stawia. Według Leksykonu PWN pedagogika ogólna to „dział pedagogiki zajmujący się jej podstawami teoretycznymi. W skład zagadnień pedagogiki ogólnej wchodzą następujące kompleksy tematyczne: 1) współczesne kierunki i ideologie pedagogiczne; 2)filozofia wychowania; 3)aksjologia wychowania;...

plik doc

psychologia

psychologia wychowania
Agata Kościelak Wykład z Przedmiot psychologia wychowania Psychologia wychowania (pedagogiczna) – jest to nauka zajmująca się badaniem psychologicznym zagadnień kształcenia ( nauczania i uczenia się) i wychowania miedzy innymi zagadnienia doboru treści kształcenia i wychowywana proces uczenia się nauki czytania , pisania, rozwijania zdolności, nabywania pojęć, zainteresowań, przekonań...

plik doc

bezrobotni

opisane bezrobotnych
Bezrobocie oznacza straconą produkcję, jak również trudną sytuację osobistą tych, którzy nie maja pracy. Oprócz zmniejszenia produkcji bezrobocie wywołuje wyższe wydatki rządu na zasiłki dla bezrobotnych i programy pomocy społecznej . Z czasem owe wydatki wyrażaj się w wyższych podatkach płaconych przez Pracujących w gospodarce ludzi – co samo w sobie też stanowi problem. Rodzaje bezrobocia Bezrobocie wywoływane jest działaniem różnych przyczyn, z których każda wyma...

plik doc

interdyscyplina w edukacji

interdyscyplina w edukacji
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE Wydział Zamiejscowy w Szczecinie Kierunek: Pedagogiczny Specjalność: Resocjalizacja klasa I gr. 2 Agata Kościelak ISTOTA INTERDYSCYPLINARNOŚĆ NAUKI O EDUKACJI Szczecin 2008 Spis treści :       Co to jest interdyscyplina?       dziedziny wychowania       cele diagnozy interdy...