Notatki sarenka87

plik doc

Samokształcenie promocja zdrowia edukacja zdrowotna młodzieży w szkole


Praca samokształceniowa z przedmiotu Promocja Zdrowia Wykładowca: dr Grażyna Wiraszka Student: Magdalena Piotrowska Kierunek: Pielęgniarstwo Rok studiów: II rok Semestr: Letni 2009/2010 ?Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole? W ostatnich latach nastąpiły w Polsce znaczące zmiany w działaniach szkoły na rzecz zdrowia: Po raz pierwszy w historii szkolnictwa zobowiązano szkoły wszystkich typów do realizacji edukacji zdrowotnej przez wprowadzenie do podstawy prog...

plik doc

Proces pielęgnownia stabilna dusznica bolesna


OPIS CHOROBY Stabilna dusznica bolesna Stabilna dusznica bolesna jest najczęstszą postacią choroby niedokrwiennej serca. Jej istotą jest występowanie okresowego, przejściowego niedokrwienia mięśnia sercowego w sytuacjach , w których zapotrzebowanie tlenowe serca przekroczy rezerwę wieńcową. Rezerwa wieńcowa określa możliwość zwiększenia przepływu wieńcowego i jest różnicą między przepływem maksymalnym a spoczynkowym. Blaszki miażdżycowe zmniejszają rezerwę wieńcową zarówno przez organicz...

plik doc

Proces pielegnowania kłębuszkowe zapalenie nerek


OPIS CHOROBY Kłębuszkowe zapalenie nerek Kłębuszkowe zapalenie nerek jest to heterogeniczna grupa chorób, przeważnie o podłożu immunologicznym, niekiedy również genetycznym, prowadząca do zapalenia kłębuszka nerkowego i innych składowych miąższu nerki. Jeżeli proces chorobowy ogranicza się do nerek mówi się o pierwotnym kłębuszkowym zapaleniu nerek. Choroby kłębuszków nerkowych dotyczą około 0,1-0,7% populacji, a przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek jest jedna najczęstszych przyczyn p...

plik doc

Proces pielęgnowania Choroba Parkinsona


OPIS CHOROBY Choroba Parkinsona Jest to samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób układu pozapiramidowego. W chorobie Parkinsona do objawów chorobowych dochodzi z powodu zmian zwyrodnieniowych komórek nerwowych w istocie czarnej i innych obszarach barwnikonośnych mózgowia. Neurony istoty czarnej wytwarzają neurotransmiter dopaminę, stąd nazywa się je neuronami dopaminergicznymi; zawierają ponadto melaninę, dlatego określa się j...

plik doc

Proces pielęgnowania GERD


OPIS CHOROBY Choroba refluksowa przełyku ( GERD) Choroba refluksowa przełyku jest bardzo rozpowszechniona. Zakłada się , że choruje na nią przynajmniej 20% ogólnej populacji. Istota choroby polega na nadmiernym zarzucaniu treści żołądkowej do przełyku. Najczęściej jest to treść kwaśna, ale w niektórych przypadkach może zawierać domieszkę żółci. W wyniku patologicznego refluksu żołądkowo-przełykowego, w błonie śluzowej przełyku może powstawać stan zapalny z nadżerkami i owrzodzeniami....