Notatki madziack

plik rtf

Systemy pedagogiczne

Erich Fromm
Erich Fromm Biografia Fromm Erich‭ (‬ur.‭ ‬23‭ ‬marca‭ ‬1900‭ ‬r.‭ ‬we‭ ‬Frankfurcie nad Menem w‭ ‬Niemczech,‭ ‬zm.‭ ‬18‭ ‬marca‭ ‬1980‭ ‬r.‭ ‬w‭ ‬Muralto k.‭ ‬Locarno,‭ ‬Tessin w‭ ‬Szwajcarii‭) ‬– niemiecki‭ ‬filozof,‭ ‬socjolog,‭ ‬psycholog i‭ ‬psychoanalityk pochodzenia‭ ‬żydowskiego. Młodość‭ Erich Fromm urodzony w‭ ‬1900‭ ‬roku,‭ ‬sam o sobie pisze:‭ ‬"Byłem wychowany w religijnej żydowskiej rodzinie i pisma‭ ‬Starego Testamentu oddziaływały na moją wyobraźnię i kształ...

plik doc

Systemy pedagogiczne

T. Gordon
Życiorys Thomas Gordon- amerykański psycholog i psychoterapeuta, urodzony 11 marca 1918, zmarł 26 sierpnia 2002. Autor wielu bestsellerowych poradników dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i animatorów kształcenia dorosłych, w których prezentuje swoją koncepcję stosunków międzyludzkich „bez zwycięzców i bez pokonanych”. Dr Gordon spędził ponad 50 lat na nauczaniu rodziców, nauczycieli i liderów i opracował model budowy skutecznych relacji. Jego model opierał się na silnym prz...

plik doc

Systemy pedagogiczne

Ks. Tarnowski
Ks. Tarnowski Punktem wyjścia do przedstawienia własnej pedagogiki czyni Tarnowski kategorię pseudosu, która wynika z jego krytycznej refleksji nad wychowaniem dzieci poprzez skontrastowanie go z tym, co nim nie jest lub, co się jemu przeciwstawia, mimo iż uzurpuje sobie prawo do bycia wychowaniem. Do kategorii pseudowychowania zalicza: * Tresurę –jest nakłanianiem osób pod groźbą kary lub obietnicą nagrody do pożądanych sposobów zachowania się. Oczywiście takie postępowani...

plik doc

Systemy pedagogiczne

Illich
Ivan Illich urodził się 4 września 1926 roku w Wiedniu. Studiował kilka kierunków w różnych miastach europ., m.in. socjologię, pedagog., historię, filozofię, teologię. Głównie znany jako pedagog. Przyjął we Włoszech święcenia kapłańskie, po czym wyjechał do Nowego Jorku by tam działać w tym właśnie charakterze. Szczególnie upodobał sobie Amerykę Południową. Przez pewien czas kierował Uniwersytetem Katolickim w Portoryko, co bardzo zbliżyło go do skomplikowanej problematyki ludzi Amer...

plik doc

Systemy pedagogiczne

Herbart
ŻYCIORYS J. F. HERBARTA Jan Fryderyk Herbart był niemieckim filozofem, psychologiem i pedagogiem. Pragnął on opracować naukowy system pedagogiki uzasadniony, z jednej strony przez etykę, z drugiej przez psychologię. Jego system znalazł wielu zwolenników i kontynuatorów w konserwatywnych kołach burżuazji niemieckiej i stał się niemal oficjalną doktryną pedagogiczna „ pedagogiką naukową ” burżuazyjnej Europy XIX stulecia. Herbart urodził się w 1776 r. w Oldenburgu w rodzinie urzędni...

plik doc

Pedagogika wczesnoszkolna

Zagadnienia z ćwiczeń z pedagogiki wczesnoszkolnej
Program- zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać, aby założony proces przebiegła w sposób zaplanowany. Funkcje programu: - Nie zniewala nauczyciele i dzieci - Stanowi źródło twórczej inspiracji wielokierunkowej aktywności poznawczej, społecznej, działaniowej itp. nauczyciela i dzieci - Staje się ramową propozycją rozwijania wielokierunkowej aktywności nauczyciela i dzieci - Nauczy...

plik doc

Pedagogika przedszkolna

Specyfika i funkcjonowanie przedszkola niepublicznego
Specyfika i funkcjonowanie przedszkola niepublicznego. Osoby zainteresowane założeniem przedszkola niepublicznego powinny posiadać:  odpowiedni lokal, zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki dla dzieci i pracowników przebywającym na jego terenie. Wymagane są opinie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Straży Pożarnej oraz architekta z Urzędu Miasta lub Gminy. Przedszkola niepubliczne mogą być prowadzone przez osoby prawne lub fiz...

plik doc

Pedagogika przedszkolna

Przedszkola specjalne
PRZEDSZKOLA SPECJALNE I. Specyfika funkcjonowania Publiczne przedszkola, zarówno integracyjne jak i specjalne zakłada i prowadzi gmina (miasto). Nadzór pedagogiczny nad wszystkimi przedszkolami prowadzi Kuratorium Oświaty. W sprawach dotyczących dostosowania kształcenia do możliwości dziecka, jego traktowania itp. należy kierować się do KO. Gmina ma obowiązek zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrotu kosztów prze...

plik doc

Pedagogika przedszkolna

Gotowość szkolna + zajęcia w przedszkolu
GOTOWOŚĆ (DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA) 1. Dojrzałość emocjonalno-społeczna:       Samodzielność.       Zazdrość.       Chęć i umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami.       Łatwa orientacja w nowym środowisku.       Równowaga uczuciowa.       Opanowanie, będące podstawą zdyscyplinowania i umiejętności współżycia w zespole.  ...

plik doc

Pedagogika przedszkolna

Zaburzenia emocjonalne dzieci w eiku przedszkolnym
Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym Zaburzenia emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym Zaburzenia emocjonalne to częste zjawiska u dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci te mogą sprawiać trudności wychowawcze, a w konsekwencji niewłaściwie oddziaływać wychowawczo. Jak wskazują wyniki badań, u wielu dzieci w kolejnych etapach rozwoju pojawiają się różnego typu objawy, które mogą być uznane za symptomy zaburzenia, a które...

plik doc

Pedagogika przedszkolna

Opis funkcjonowania domów małego dziecka
DOMY MAŁEGO DZIECKA Rodzaj placówki przedszkolnej opiekuńczo- wychowawczej przeznaczony zasadniczo dla dzieci w wieku 0-3 lat. W niektórych placówkach nawet do 10 rż. W niektórych przypadkach mogą w nim przebywać matki, przyjmowane od 7 msc ciąży na ok. pięciomiesięczny okres pobytu. Warunkiem pobytu małoletnich matek jest podjęcie przez nich nauki w szkołach o różnych profilach, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami. Liczba m...

plik doc

Pedagogika społeczna

Wybrane zagadnienia z pedagogiki społecznej
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA Założenie prorodzinnego systemu opieki: -pomoc rodzinie a nie samemu dziecku -w razie konieczności odseparowania dziecka z rodziny istotnym jest pozyskanie zastępczego środowiska rodzinnego -polityka państwa, która ma wspierać rodziców w wychowaniu młodego pokolenia do życia w społeczeństwie i rodzinie w pracy w kulturze Zmiany systemowe prorodzinnego systemu: -integracja służb publicznych oraz integracji społeczności -...

plik doc

Biomedyka, zagadnienia

Podstawwe zagdanienia z genetyki
Czynniki regulujące rozwój:       Endogenne genetycznie (determinanty rozwoju)       Endogenne paragenetyczne (stymulatory rozwoju)       Egzogenne (modyfikatory rozwoju)       Tryb i styl życia zależne są od ekspresji genów i uwarunkowań środowiskowych Chromosomy- forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórkowego. Każdy chromosom zawiera pojedynczą cząstkę DNA. Typowy chromosom...

plik doc

Biomedyka, zagadnienia

Odpowiedzi na zagadnienia z ksiązki pt. : \"Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania\" A. Jopkiewicz
Wyjaśnij pojęcie rozwoju ontogenetycznego. Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika. Stanowi on łańcuch kolejno po sobie następujących ogniw pewnych specyficznych procesów, o kierunku określonym czynnikami wrodzonymi i warunkami środowiskowymi. Powoduje przystosowanie się nas do istnienia w określonyc...

plik doc

Biomedyka

Okresy rozwojowe: od rozwoju prenatalnegoo do okresu starości
Okres rozwoju prenatalnego Połączenie się plemnika z komórką jajową następuje w górnej części jajowodu. Zygota posiada diploidalną liczbę chromosomów i zdeterminowaną płeć chromosomalną. Zygota schodzi w dół jajowodem, podlegając podziałom. Pierwszy z nich zachodzi już ok. 24 godziny po zapłodnieniu, podziały: drugi i trzeci dokonują się w ciągu następnych 24 godzin. Około 7-8 dnia po zapłodnieniu następuje inplantacja, czyli za...

plik doc

Psychologia (wykłady)

Psychologia ogólna, wybrane zagadnienia
Rodzaje działalności (charakterystyczne dla 3 etapów ontogenezy): * zabawa- działalność typowa dla wieku dziecięcego. Używa się jej dla: przyjemności, zaspokojenia potrzeb ruchu i działania, sprzyja rozwojowi psychicznemu i fizycznemu, kształtuje i wychowuje. * nauka (uczenie się)- dotyczy ona wieku szkolnego. Dzieci i młodzież przygotowują się do pełnego udziału w życiu społeczeństwa dorosłych. Nauczanie, zdobywanie wiedzy i sprawności odbywa się p...

plik doc

Pedagogika (wykłady)

Tematyka dotycząca: pedagogiki, socjalizacji, wychowania, kształcenia, rodziny i szkoły.
PEDAGOGIKA Pedagogika- nauka o wychowaniu u jedna z nauk o człowieku. Przedmiotem jej zainteresowań jest działalność wychowawcza mająca na celu wyposażenie całego społeczeństwa s przede wszystkim młodego pokolenia w wiedzę, sprawy ogólne i ogólne zainteresowania, systemy wartości, postawy i przekonania oraz przygotowanie do oddziaływania na własny rozwój. Miejsce pedagogiki wśród nauk przyrodniczych...

plik doc

Neill, Grzegorzewska, Freinet,

Opis pedagogów: Neill, Grzegorzewska, Freinet.
Aleksander Sutherland Neill Był angielskim pedagogiem, należał do najbardziej skrajnych progresywistów. W 1924 roku założył w swoją Summerhill-School. Określał ją jako szkołę, gdzie leczy się dzieci nieszczęśliwe i co ważniejsze, gdzie wychowuje się je w szczęściu. Zakładał, że szczęście może dzieciom zapewnić wolność optymalna, wolność bycia sobą. Zezygnował z dyscypliny, pouczania, kierowania i sugerowania, z etycznych i religijnych wskazań....

plik doc

Herbart, Dewey i Korczak

Systemy wychowania wg.: Johann Herbart, Jon Dewey i Janusz Korczak
System wychowania tradycyjnego Johanna Herbarta Nazywa się go ojcem naukowej pedagogiki. Uważany jest za głównego przedstawiciela tradycyjnego systemu pedagogicznego. Jako pierwszy skonstruował naukowy system pedagogiczny oparty na etyce i psychologii. Etyka miała wyznaczać cele wychowania zaś psychologia drogi i środki wiodące do tego celu. Najwyższym celem wychowania miało być ukształtowanie silnych moralnie charakterów,...

plik doc

Historia myśli pedagogicznej

Szkolnictwo w XVII i XVIII wieku w Polsce i Europie,
UNIWERSYTETY W XII i XIII wieku w Europie Zachodniej następują zmiany spowodowane rozkwitem rzemiosła i handlu, co spowodowało rozkwit i powstanie miast, do których przybywała młodzież z różnych krajów europejskich. europejskich tym czasie następuje także gwałtowny wzrost zainteresowań naukowych, które mają wpływ na oświatę. Średniowiecze nie bez powodu nazywa się mianem „małego renesansu”. Bezpośrednimi czynnikami na zaistniałą sytuac...

plik doc

Filozofia

Filozofowie i ich poglądy: Tales, Anaksymander, Anaksymenes, Empedokles, Anaksagoras, Demokryt, Sokrates, Platon, Arystoteles, oraz filozofowie średnioweicza.
Filozofia- etymologia z gr. Phileo- przyjaźń, miłość; Sophia- mądrość. Filozofia to umiłowanie mądrości. Początek filozofii przypada na VI w. p. n. e. Pitagoras- matematyk, filozof. Jako pierwszy powiedział o sobie, że jest filozofem- poszukiwaczem mądrości. Powiedział, że to bogowie posiadają mądrość a ludzie mogą tylko próbować do...