Notatki Dorothy

plik docx

instytucje i środowiska edukacyjne


8. PODSTAWOWE INSTYTUCJE I ŚRODOWISKA EDUKACYJNE (rodzina, grupy rówieśnicze, szkoła) Tyszka Z. Rodzina w Świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa Pilch T. Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze. Radziewicz J. Środowisko społeczno-wychowawcze szkoły. [w:]Pilch T., Lepalczyk J.: Człowiek w zmieniającym się świecie RODZINA Wg Arystotelesa -> priorytetowa rola w życiu społecznym August Comte -> najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera...