kubus_125 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Pielęgniarstwo / Pielęgniarstwo / 2007

Notatki kubus_125

plik docx

POZ praca zaliczeniowa

na 5

LESZCZYŃSKA EWA                                                                                                                 NYSA, 09.11.2009

PIELĘGNIARSTWO STA...

plik doc

Leczenie żywieniowe anesta

ostatni wykład z anestezjologii
Leczenie żywieniowe w Oddziale Intensywnej Terapii Niedożywienie występuje najczęściej u pacjentów w wieku podeszłym (50%), pacjentów z chorobami układu oddechowego (45%), z chorobami zapalnymi jelit (80%) z nowotworami złośliwymi (85%). Niedożywienie: u 30 % chorych prawidłowo odżywionych niedożywienie rozwija się po przyjęciu do szpitala, u 70% niedożywionych w momencie przyjęcia ulega ono dalszemu pogłębieniu w trakcie hospitalizacji Nied...