Notatki martus28

plik doc

Metody i Techniki

Krótki podział metod pedagogicznych,
Egzamin z metod pedagogicznych. Metody: Eksperyment jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości polegającą na wywoływaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem. Jest szczególnym przypadkiem obserwacji, ale od obserwacji różniący się bardziej złożoną strukturą, staranniej opracowanym zamysłem badawczym i posługiwaniem się większą...

plik odt

psychologia kliniczna

model biomedyczny, behawioralno-poznawczy i psychodynamiczny opracowany w formie tabeli
model biomedyczny behawioralno poznawczy psychodynamiczny główne założenia Według modelu biomedycznego zaburzenia psychiczne są chorobami ciała. Do lat 50 – tych XX wieku postęp w rozumieniu zależności pomiędzy funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem był bardzo powolny ponieważ jedynym dostępnym sposobem badania mózgu było badanie pośmiertne – raczej mało przydatne w poznawaniu żywego działającego móz...

plik doc

eksperyment pedagogiczny

krótka notatka o eksperymencie pedagogicznym
Eksperyment według opinii pedagogów należy uznać za metodę badań pedagogicznych. „Jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości (wychowawczej), polegającą na wywoływaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem” - W. Zaczyński. Treść definicji sugeruje, iż w działaniach eksperymentatorskich występuje zarówno czynnik „zabiegów...

plik odt

język angielski

język angielski początki

JĘZYK ANGIELSKI
Język angielski należy do zachodniej podgrupy germańskiej języków indoeuropejskich, razem z takimi językami jak niemiecki, duński czy flamandzki.
Dzieje rozwoju języka angielskiego dzielą się na trzy okresy :
1.
staroangielski – czyli anglosaski ( od VIII wieku do ok. 1100 roku ) to okres kiedy był on jednolicie germański
2.
średnioangielski - (...

plik odt

ściąga na filozofię

krótka ściąga z podstaw filozofii
Forma i materia u Arystotelesa Arystoteles odrzucił platoński dualizm rzeczy materialnych i idei. Uważał on, że idee nie przyczyniają się też w żaden sposób do poznawania innych rzeczy. Jego zdaniem istota rzeczy zawiera się w niej samej. Przyczynił się do rozwoju teorii atomistycznej twierdząc że cała materia składa się z tych samych ciągłych substancji. Forma była odpowiednikiem idei platońskiej, jako coś co nadaje kształt i postać materii. Relacje międz...

plik odt

kolokwium z psychologii

notatki na kolokwium z psychologii

MATERIAŁ NA KOLOKWIUM Z PSYCHOLOGI – ĆWICZENIA
Portret człowieka wg
Koncepcja Humanistyczna – inaczej psychologia „ja”
Przedstawiciel – Abraham Maslow – amerykański psycholog
Psychologia humanistyczna skupia się na człowieku, który obserwuje, planuje, wnioskuje.
Psychologowie humanistyczni największą wagę przywiązują do badań aktualn...

plik odt

psychologia

osobowość, inteligencja, zdolności

Na 28 listopada
OSOBOWOŚĆ – wewnętrzny system regulacji pozwalający na adaptację i wewnętrzną integracje myśli, uczuć i zachowania w określonym środowisku w wymiarze czasowym
Osobowość kształtowana jest przez całe życie szczególnie w okresie dzieciństwa oraz młodości poprzez wpływ bodźców zewnętrznych w procesie socjal...