Notatki sudao

plik doc

Proces pielęgnowania w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym

diagnoza i postępowanie pielęgniarskie w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Wydział zamiejscowy w Warszawie
Przedstaw diagnozę pielęgniarską i plan pielęgnowania chorego po zabiegu operacyjnym Praca zaliczeniowa z praktyk zawodowych z zakresu Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego Warszawa 2010 Plan pracy Zabieg operacyjny - czym jest? - str. 2 Diagnozy pielęgniarskie pacjenta po zabiegu chirurgicznym. - str. 2 Planowani...

plik doc

empatia pielegniarki wobec umierającego dziecka

Empatia pielegniarki wobec umierającego dziecka
Akademia Humanistyczno ? Ekonomiczna w Łodzi Wydział zamiejscowy w Warszawie Empatia pielęgniarki wobec pacjenta umierającego na wybranym przykładzie Praca zaliczeniowa z praktyk zawodowych z zakresu Opieki Paliatywnej Warszawa 2010 Plan pracy Czym jest empatia? ? str.2 Czy jest śmierć, A CZYM UMIERANIE ? ? str. 2 Pacjent umierający ? ogólna charakterystyka? ? str. 2 Empatia piel...

plik doc

edukacja położnicy przez pielegniarkę

Funkcja edukacyjna pielęgniarki w procesie pielęgnowania położnicy
Akademia Humanistyczno ? Ekonomiczna w Łodzi Wydział zamiejscowy w Warszawie Realizowanie przez pielęgniarkę funkcji edukacyjnej w procesie pielęgnowania położnicy Praca zaliczeniowa z praktyk zawodowych z zakresu Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Warszawa 2010 PLAN PRACY Funkcja edukacyjna Pielęgniarki ? str. 2 KRÓTKO O POŁOGU FIZJOLOGIC...

plik doc

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z astmą oskrzelową

Krótki opis choroby jaką jest astma i opisowy przegląd problemów opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z astmą
Akademia Humanistyczno ? Ekonomiczna w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z astmą oskrzelową Praca samokształceniowa z przedmiotu Pediatria WARSZAWA 2009 Plan pracy Wstęp ? str. 2 Astma oskrzelowa ? trochę kliniki ? str. 2 Pielęgniarka w opiece nad dzieckiem...

plik doc

borelioza

Opis boreliozy, objawy, fazy choroby, schemat leczenia, profilaktyka
Czym jest Borelioza ? Borelioza z Lyme (Krętkowica kleszczowa) ? jest to zakaźna, wielonarządowa choroba powodowana zakażeniami bakteryjnymi Borelia burgdorferii przenoszonymi przez kleszcze pospolite (Ixodes Ricinus). Krótki zarys historyczny Zanim Borelioza została wyodrębniona jako odrębna jednostka chorobowa, poszczególne jej objawy były opisywane jako samodzielne schorzenia. Po raz pierwszy rumień wędrujący op...

plik doc

pielęgniarka iw diagnostyce chorób metabolicznych u dzieci

Praca przedstawia rolę pielęgniarki w diagnostyce wrodzonych chorób metabolicznych u dzieci
Akademia Humanistyczno ? Ekonomiczna w Łodzi Wydział zamiejscowy w Warszawie Pomostowe studia pielęgniarskie Udział pielęgniarki w diagnostyce chorób przemiany materii u dzieci Praca zaliczeniowa z praktyk z zakresu Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego Warszawa 2009 Czym jest przemiana materii ? Pojęcie przemiany materii jest równoznaczne z pojęc...