magdaruda
Pedagogika / zintegrowane edukacja wczesnoszkola i edukacja przedszkolna / 2007

Notatki magdaruda

plik doc

tabelka metodyczna

tabelka z wszystkimi metodami
AutorNazwa grupyGrupa szczegółowaDefinicjaPrzykładW. Okoń:?Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej?Metody asymilacji wiedzy(podające, słowne)PogadankaRozmowa nauczyciela z uczniem, gdzie nauczyciel zna odpowiedź, ma potrójne zastosowanie: wstępna, przedstawiająca nowe wiadomości, utrwalająca DyskusjaWymiana zdań między nauczycielem i uczniami lub tylko uczniami, odbicie poglądów własnych lub odwołanie się do poglądów innych osób, odmienność stanowisk. Odmiany dyskus...

plik odt

pzredszkole w rosji

Opis przedszkola w rosji
Przedszkole w Rosji Magdalena Lipowska ZEW i EP I Podobnie jak w Polsce, pierwszym etapem edukacji każdego młodego Rosjanina jest szkoła podstawowa, nazywana poziomem prymarnym i oficjalnie trwa ona 4 lata, jednak w większości placówek kurs ten sprowadza się do 3 lat, ponieważ zazwyczaj dzieci zapisywane są do szkoły dopiero w 7. roku życia. Jest to okres, w którym uczniowie – głównie poprzez zabawę – posiąść mają najważni...