zimalunia Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Instytut Położnictwa / Położnictwo / 2007

Notatki zimalunia

plik doc

proces pielęgnowania po cięciu cesarskim

proces pielęgnowania kobiety w połogu po cięciu cesarskim
Proces pielęgnowania prowadzony na oddziale położniczym w dniu 15.11.2010.       Podopieczna: M.B., sala 317       Rozpoznanie: C. II P. II XL hbd. Nadciśnienie tętnicze. Przebyte cięcie cesarskie. Niedowład kończyn dolnych. SZD, poród przez cięcie cesarskie dn. 15.11.2010, godz.2.40       Stan ogólny: parametry życiowe w normie, temperatura 36,80 C, tętno 88 u/’, ciśnienie...