anisiej
nauk społecznych / pedagogika szkolna z animacją kulturalną / 1950

Notatki anisiej

plik doc

pedagogika społeczna

znajdziesz tu odpowiedzi na pytania, z pierwszej strony tekstu, prócz odpowiedzi na pytania od13 do18
Pedagogika społeczna 1 funkcje rodziny według wybranego autora (M. Ziemska Z Tyszka) 2 Przemiany współczesnej rodziny w Polsce 3 Problemy współczesnej rodziny w Polsce 4 Założenia w pracy pedagogicznej Józefa Czesława Babickiego 5 etapy zespołu badań wg Heleny Radlińskiej 6 określenie pojęcia środowiska 7 składniki środowiska wg Radlińskiej 8 ogólne założ...

plik doc

historia sztuki okres katakumbowy, bazylikowy, bizancjum, gotyk


Sztuka gotyku Cechy -materiałem budowlanym była cegła Sztuka gotyku Cechy-wykorzystanie do budowy cegły czerwonej (czasami stosowano kamień ciosany-budowane były kościoły zamki obronne, ratusze, kamienice, szpitale, hale targowe-strzeliste budowle, przeważają linie pionowe, wertykalizm. We Francji gotyk wertykalny, w Anglii gotyk horyzontalny, niskie budowle, jedynie wieża była elementem wertykalizmu. -wznoszenie wież -wykorzystanie sklepienia krzyżowo ?żebrowego -wykończenie drz...

plik doc

studium przypadku dziecka zdolnego

studium przypadku dziecka zdolnego literatura Niebrzydowski, Sękowski
Studium dziecka zdolnego Właściwości, które decydują o różnicach pomiędzy osiągnięciami ludzi w różnych dziedzinach nazywamy zdolnościami. Z. Pietrasiński mówi, że zdolności to takie różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególni ludzie osiągają w porównywalnych warunkach zewnętrznych niejednakowe rezultaty w uczeniu się i działaniu. Zdolności podzielono na...

plik doc

psychopedagogiczne podstawy motywacji i zdolnosci


Psychopedagogiczne podstawy motywacji i zdolności Dwie podstawowe kategorie pojęciowe Motywacja : -pojęcie rodzajowe Współ. Teorie motywacji -motywowanie dzieci do rozwoju zdolności przez rodziców i nauczycieli Zdolności - pojęcie rodzaje uwarunkowania Współ. Wybrane koncepcje zdolności -charakterystyka dziecka zdolnego -uczeń zdolny ,definicje identyfikacja kształcenie -nauczyciel ucznia zdolnego Pojęcie zdolności 1 właściwości któ...

plik doc

podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej


Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej Pojęcie diagnoza najczęściej używane było w medycynie. Pierwsze próby zdefiniowanie tego terminu pochodzą od lekarzy np. diagnoza w naukach medycznych to ustalenie jednostki chorobowej ze względu na istniejące objawy. Poznanie diagnostyczne, (droga dochodzenia do diagnozy opiera się na doświadczeniu i rozumowaniu, wielostronny opis cech i objawów badanego zjawiska zgromadzony przez doświadczenie, w rozumieniu zbierania danych w drodze obserwacj...