Pkzss Uniwersytet Łódzki
filologiczny / filologia polska / 2007

\"Bo oprócz marzeń warto mieć papierosy.\"

Notatki Pkzss

plik doc

Renesans - twórcy

Schemat twórców renesansu. Wypisani wszyscy wraz z dziełami. Brak tu opisów, czy interpretacji. Po prostu nazwiska i tytuły.
Renesans Poeci wczesnego humanizmu Filip Kallimach (Buonaccorsi) (1450-1508) Do Grzegorza z Sanoka (wiersz) Do Fanni Swentochy (wiersz) Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka Grzegorz z Sanoka (ok. 1406 ? 1477) Do Kallimacha (wierszyk) Konrad Celtis (1450-1508) Wiersze (Do Wisły ? Opisując jej początek i ujście..; O pocałunku cesarza i papieża; Do mojej...

plik doc

Barok - twórcy

Schemat twórców baroku. Wypisani wszyscy wraz z dziełami. Brak tu opisów, czy interpretacji. Po prostu nazwiska i tytuły.
Barok Mikołaj Sęp Szarzyński (1550-1581) Rytmy abo wiersze polskie (I. Wiersz dedykacyjny i przedmowa; II. Napis na statuę abo na obraz śmierci; III. Sonety (O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego; O wojnie naszej którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem; O nietrwałej miłości świata tego); IV. Parafrazy psalmów; V. Piesni (O Bożej Opatrzności...

plik doc

Morfemy

Rozpisane i z przykładami. Notatki z zajęć.
24 III 2009 Morfemy ? definicja, funkcje, podział Meblościank|a przepisała|by|m Mebl|o|ścian|k|a <- mebel ściana (ściana z mebli) Analiza fleksyjna: meblościank|a temat fleksyjny Analiza słowotwórcza: interfiksy, sufiksy? Prze|pisa|ł|a|by|m <- pisać Analiza fleksyjna: przepisałaby|m Analiza słowotwórcza: prze||pisałabym pref...

plik doc

Alternacje

Wymienione rodzaje alternacji
Alternacje: Ilościowe ? polegają na zanikaniu pewnych samogłosek. Najczęściej pojawia się i zanika tzw. e ruchome. Jakościowe Przegłos polski: alternacje e:o e:a Dokonał się przed twardymi spółgłoskami przedniojęzykowymi: t, d, s, z, n, r, ł e krótkie zaczęto wymawiać jako o: niesą, wiezą -> niosą, wiozą długie e -> a: miera, wiera, les, kwiet -> miara, wiara, las, kwiat przed spółgłoskami miekkimi w niektórych przypadkach zachowała się...

plik doc

Procesy słowotwórcze

Notatki z zajęć gramatyki opisowej o słowotwórstwie.
Rodzaje podstaw słowotwórczych: Pojedynczy wyraz Wyrażenie przyimkowe, np. podnóżek Przyimek z bazy zawsze wchodzi do tematu słowotwórczego! Dwa wyrazy. Mamy wtedy do czynienia Ze złożeniem Pierwszoklasista <- pierwsza klasa Zjawisko uniwerbizacji Szkoła podstawowa podstawówka Podstawy związane Istnieje stosunek: kierunek motywacji wzajemny Oglądać przeglądać wyglądać Nie możemy wyprowadzić bazy, choć wyczuwamy związek:...

plik doc

Filozofia w pigułce dla polonistów

Główne założenia filozoficzne, krótko i treściwie: Filozofia przedsokratejska, Sokrates, Platon, Arystoteles, Stoicyzm, Epikureizm, T. z Akwinu, św. Augustyn, Hume, Volter, Rousseau, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Bergson, egzystencjalizm.
1. Filozofia przedsokratejska: Tales z Miletu Cały świat został stworzony z wody. Arche (zasadą) świata jest woda. Wszystko z niej powstaje bo jest życiodajna. Wszystko co żywe jest wilgotne, a gdy umiera ? wysycha. Tales to hylozoista (h...