tika9
Nauk o Zdrowiu / pielęgniarstwo / 2005

Notatki tika9

plik doc

Organizacja żywienia w szpitalach

Organizacja żywienia w szpitalach
Organizacja żywienia w szpitalach Przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia ma znaczenie w placówkach służby zdrowia. Powinno ono pełnić funkcje leczniczą i edukacyjną. Żywienie szpitalne stanowi integralną część procesu leczniczego. W swych założeniach żywienie szpitalne powinno odpowiadać wzorcom żywienia prawidłowego. W okresie pobytu w szpitalu żywienie ma spełniać dwie funkcje: 1. Dostarczyć choremu wszystkich składników odżywczych oraz należne...