Kaaasiaa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Pedagogika / Pedagogika opiekuńcza z promocja zdrowia / 2007

:) studia na PWSZ zakończone w 2010 r. Obecnie DSW Wrocław, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna.

Notatki Kaaasiaa

plik doc

wykład z edukacji zdrowotnej

kilka wykładów z edukacji zdrowotnej
EDUKACJA ZDROWOTNA 18.02.2009r. EZ (Edukacja Zdrowotna)- wykł. 1 Edukacja zdrowotna nie jest przedmiotem szkolnym, chociaż została wprowadzona przez system oświaty do podstaw programowych, jako obowiązkowa ścieżka międzypodmiotowa. Istnieje pilna potrzeba jej rozpowszechnienia, dlatego że odpowiednie nawyki i postawy najłatwiej można wykształcić u ludzi młodych. Zdrowie jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych, dobrej jakości życia i ekono...