Notatki tasiemka99@gmail.com

plik rtf

referat

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH
Pedagogika opiekuńczo‭ ‬-‭ ‬wychowawcza ‎ TEMAT:‭ ‬CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH BIAŁKA SKŁAD CHEMICZNY I BUDOWA BIAŁEK Białka‭ –‬to skomplikowane związki organiczne o dużej masie cząsteczkowej,‭ ‬składające się z azotu,‭ ‬węgla,‭ ‬wodoru,‭ ‬tlenu‭ ‬i siarki.‭ ‬Wiązanie chemiczne powtarzające się w białkach jest następujące i nosi nazwę‭ ‬wiązania peptydowego: ‎―‏CO―NH‭― (rys.1‎) Po...

plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 10

odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
Wymień podstawowe przyrządy antropometryczne i opisz ich wykorzystanie.‭ ‬W skład podstawowych przyrządów antropometrycznych wchodzą:‭ ‬-‭ ‬liberometr Wolańskiego‭ –‬służy do pomiarów cech długościowych małego dziecka w pozycji leżącej,‭ ‬-‭ ‬antropometr typu Martina‭ –‬służy do pomiarów długościowych dzieci w pozycji stojącej.‭ ‬-‭ ‬waga niemowlęca‭ –‬służy do określani8a masy ciała małego dziecka z dokładnością do‭ ‬10‭ ‬g.‭ ‬Dzieci starsze,‭ ‬któr...

plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 9

odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
Wyjaśnij pojęcie konstytucji‭ (‬biotypu‭) ‬osobnika.‭ ‬Konstytucja‭ (‬biotyp‭) ‬jest to zespół genetycznie zdeterminowanych właściwości psychicznych i fizycznych osobnika,‭ ‬modyfikowanych w trakcie rozwoju osobniczego przez czynniki środowiska zewnętrznego.‭ ‬Obecnie konstytucję ujmuje się najczęściej jako stan reaktywności organizmu,‭ ‬wytworzony w procesie wzajemnych oddziaływań czynników‭ ‬środowiska na genotyp.‭ ‬nWymień i scharakteryzuj znane Ci sy...

plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 8

odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
Wymień i omów czynniki determinujące stan zdrowia człowieka‭ ‬biologia,‭ ‬środowisko‭ ‬-‭ ‬w ujęciu pedagogicznym jest to otoczenie które wpływa na jednostkę modyfikując jej zachowanie i osobowość.‭ ‬W skład tego otoczenia wchodzą wszelkie rzeczy materialne które jednostka posiada‭ (‬ma na własność‭) ‬lub które tylko na nią oddziałują‭ (‬styka się z nimi np.‭ ‬w pracy‭) ‬ułatwiając codzienne czynności.‭ ‬,‭ ‬styl życia‭ ‬-‭ ‬pojęcie wprowadzone do‭ ‬psych...

plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 7

odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
‎ ‏Wyjaśnij szerzej definicję zdrowia sformułowaną przez ŚOZ.‭ ‬Zdrowie jest:‭ ‬-‭ ‬wartością,‭ ‬dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę osiągania satysfakcji oraz zmieniać środowisko i radzić sobie w nim‭; ‬-‭ ‬zasobem dla społeczeństwa,‭ ‬gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny‭; ‬tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturowe,‭ ‬rozwijać się,‭ ‬osiągać odpowiednią jakość‭ ‬życia.-‭ ‬...

plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 5

odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
Wyjaśnij dlaczego rozwój osobniczy człowieka dzielimy na różne okresy i etapy.‭ ‬W rozwoju osobniczym człowieka obserwujemy pewną etapowość,‭ ‬wynika ona stąd,‭ ‬że rozwój poszczególnych struktur tkankowych,‭ ‬rozwój funkcji oraz stopień ich wzajemnych powiązań nie jest taki sam,‭ ‬ani nie przebiega w takim samym tempie przez cały czas trwania życia.‭ ‬Pewne struktury czy funkcje są inne w poszczególnych okresach rozwoju niektóre z nich nasilają lub zmn...

plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 3

odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
Omów wpływ żywienia na rozwój dzieci i młodzieży.‭ ‬Nieprawidłowe odżywianie się kobiety będącej potencjalną matką,‭ ‬następnie kobiety w ciąży oraz sposób żywienia niemowlęcia mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne,‭ ‬które mają wpływ na dalsze życie człowieka.‭ ‬Nawet krótki okres niedożywienia w trakcie rozwoju zarodkowego i płodowego może zredukować liczbę komórek w tkankach przechodzących właśnie okres krytyczny,‭ ‬programując organizm na całe życi...

plik rtf

odpowiedzi do biomedyki rozdz 2

opracowane odpowiedzi na kolokwium z biomedyki
Wymień czynniki wpływające na przebieg rozwoju osobniczego człowieka‭ ‬-‭ ‬a)czynniki endogenne‭ (‬wewnątrz‭) ‬-‭ ‬genetyczne‭ (‬determinanty rozwoju‭) ‬-‭ ‬paragenetyczne i niegenetyczne‭ (‬stymulatory rozwoju‭) ‬tryb i styl życia b‭) ‬czynniki egzogenne‭ (‬na zewnątrz‭) ‬-‭ ‬biogeograficzne‭ (‬klimat‭) ‬-‭ ‬społeczno‭ –‬ekonomiczne‭ (‬poziom wykształcenia‭)‬ wyjaśnij pojęcia‭ ‬-genom‭ ‬-zespół‭ ‬genów zawarty w pojedynczym‭ (‬haploidalnym‭)...