drozdek87 Politechnika Białostocka
mechaniczny / mechanika i budowa maszyn / 1950

Notatki drozdek87

plik docx

Zarządzanie środowiskiem i ekologią

Ściąga z zaliczenia Zarządzanie środowiskiem i ekologią

Zarządzanie-  jest to celowe podejmowanie przez odpowiednie osoby decyzji i działań prowadzących- dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów- do osiągnięcia złożonych celów w sposób skuteczny i sprawny (racjonalny), lub celowe dysponowanie zasobami.

plik doc

Normy w technice- projekt

Projekt wybranej normy
Jerzy Ickiewicz NORMALIZACJa W technice (wykład 1 i 2) Streszczenie: Przedstawiono zagadnienie stosowania norm technicznych w projektowaniu maszyn. Zwrócono uwagę na podstawy prawne i przepisy regulujące procesy normalizacyjne oraz na korzyści ekonomiczne wynikające ze stosowania w gospodarce norm globalnych. Wstęp Od 1-go maja 2004 roku działalność gospodarcza w Polsce jest możliwa tylko po spełnieniu warunków i wymagań wynikających z dyre...

plik doc

Dobór materiału na koła zębate

Projekt doboru materiału na koła zębate
Daniel Drozdowski MiBm., sem. 2 Grupa 1 Dobór materiału na koła zębate Wymagania stawiane przed materiałami używanymi na koła zębate dotyczą skomplikowanych warunków pracy, które dotyczą przede wszystkim zagadnień: Wytrzymałościowych (takich jak wytrzymałość zmęczeniowa) Trwałościowych (twardość powierzchni, możliwość stosowania obróbki cieplnej i cieplno ? chemicznej). Technologicznych ? związanych...

plik docx

Stopy specjalne - ściąga

ściąga laborki z materiałów

Stale nierdzewne i kwasoodporne- zwiększenie odporności na korozję można uzyskać poprzez zwiększenie potencjału elektrochemicznego, czyli wprowadzeniu chromu lub wytworzenie powłoki ochronnej. Można podzielić je na 2 grupy: chromowe o strukturze ferrytycznej i chromowo- niklowe o strukturze austenitycznej.  S...