majusia-aa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Pedagogika / Nauczanie początkowe z językiem angielskim / 2007

studentka 1-wszego roku pedagogiki:)

Notatki majusia-aa