byt_gignetyczny
Wydział Polonistyki / filologia polska / 1950

Notatki byt_gignetyczny

plik doc

"wyznania" - św. Augustyn

dość banalne i tandetne, licealne jeszcze, coś o Wyznaniach Augustyna - moze sie przyda komu;]
ŚW. AUGUSTYN, WYZNANIA ?Wyznania? są utworem głęboko autobiograficznym, sięgającym najintymniejszej sfery życia człowieka wierzącego ? sfery spowiedzi. Św. Augustyn pozwala czytelnikowi prześledzić drogę nawrócenia i towarzyszących jej rozterek związanych z poszukiwaniem prawdy, by, ukazując swą grzeszność, podkreślić ogrom Bożego Miłosierdzia. Augustyn zalecał każdemu spisanie takich ?dziejó...

plik doc

zło w świecie

Zło a Boża dobroć i wszechmoc, dlaczego zło, jakie ma uzasadnienie?
ZŁO ISTNIEJĄCE W ŚWIECIE MOŻNA POGODZIC Z MĄDROŚCIĄ, DOBROCIĄ I WSZECHMOCĄ BOŻĄ. NIE POCHODZI ONO OD BOGA WPROST I JEST PRZEZ NIEGO TOLEROWANE DLA POWAŻNYCH RACJI. Koncepcje filozoficzne dotyczące zła w świecie w dużej mierze zależały od koncepcji Boga. Początkowo mamy do czynienia niemal wyłącznie z próbami wyjaśnienia istnienia zła w odniesieniu do chrześcijańskiego przekonania o Bogu wszechmocnym, dobrym i mąd...

plik doc

obowiązywalność prawa naturalnego w sumieniu - krąpiec

tekst o prawie naturalnym i jego obowiazywalnosci w sumieniu - Krąpiec
Obowiązywalność prawa naturalnego w sumieniu. W oparciu o: M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne [w:] Dzieła t. X, Lublin 1993, s. 223-228. Prawo naturalne (lex naturalis) rozumie Krąpiec jako zbiór norm, którym podlegają wszyscy ludzie, ponieważ zostały one wszczepione przez Boga w serce każdego człowieka, tkwią u podstaw jego ludzkiej godności. Zasady te stanowią wytyczne dla sumienia nawet, gdy czł...

plik doc

prawda polityczna u Tischnera

dość luźne opracowanie kwestii prawdy politycznej na podstawie Filozofii dramatu J. Tischnera
Prawda polityczna w Filozofii dramatu Józefa Tischnera Gdy spotykam na swojej drodze Innego, gdy on mnie zauważa, mogę powierzyć mu się z całą ufnością, że jeśli ja nie chcę go skrzywdzić, on również nie będzie miał wobec mnie złych zamiarów. Jednak, zanim zaufam, zazwyczaj pojawia się obawa. Jestem ?odsłonięty?, Inny może mnie zranić, jego pozytywne nastawienie wobec mojej osoby nie jest n...

plik doc

czas i przestrzeń u newtona

poglady Newtona na czas i przestrzeń, zawarte w \"Scholium\"
POGLĄDY IZAAKA NEWTONA NA CZAS I PRZESTRZEŃ NA PODSTAWIE ?SCHOLIUM? W ?Scholium? Izaak Newton skupia się na pojęciach czasu i przestrzeni. W definiowaniu tych terminów posługuje się ich empirycznymi przejawami, stanowiącymi w pewien sposób również elementy składowe zarówno czasu, jak i przestrzeni, bez których pojęcia te byłyby w ogóle niewytłumaczalne ? ruchem i miejscem. Każde z powyższych zagadnień zostało rozważone w dwóch...

plik doc

logika religii wg Bocheńskiego

streszczenie o logice religii u Bocheńskiego
?Logika religii? J.M. Bocheński OP 1. RELIGIA A LOGIKA W obrębie tej problematyki wyróżniamy dwie przeciwstawne tendencje: - ?antylogiczną?, której przedstawicielem był m.in. Piotr Damiani. Uważał, że logika to dzieło szatana, zupełnie zbędne w kwestiach wiary, gdzie najistotniejsza jest modlitwa. - ?logiczną?, znacznie powszechniejszą, obecną w każdej z religii (za religie Autor uznaje chrześcijaństwo, islam, braminizm i buddyzm). Z...

plik doc

czas ciała - czas człowieka

opis jednego z wątków poruszanych przez Tischnera w Sporze o istnienie człowieka
Czas ciała ? czas człowieka (Tischner) Według Tischnera zasadniczym błędem filozofii we wszystkich okresach jej historii jest próba określenia podmiotu uniwersalnego, nie będącego uwikłanym w płeć, ?czas ciała? czy jakiekolwiek indywidualizujące właściwości; tak czystego, że aż nieprawdziwego. Czas ciała nie jest czasem matematycznym, fizycznym. Jest on indywidualny, bez wyraźnych granic pomiędzy poszczegó...

plik doc

metodyka j. polskiego; licencjat

streszczenie znacznej części artykułów wymaganych na egzaminie z metodyki na poziomie licencjatu
Budowa lekcji ? tradycja, eksperyment Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, tu rozdz.: Systemy dydaktyczne, Proces nauczania ? uczenia się. *** systemy dydaktyczne*** Dydaktyka ? ogólna nauka o nauczaniu ? uczeniu się System dydaktyczny ? całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania ? uczenia się, tworzące spójną wewnętrzną strukturę i podporządkowa...