devilora Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Ochrona środowiska / 2005

Notatki devilora

plik doc

PROJEKT NASADZENIA SADZENIOWEGO Z OGRANICZONYM ZASTOS. ŚRODKÓW CHEM.


PROJEKT NASADZENIA SADZENIOWEGO Z OGRANICZONYM ZASTOSOWANIEM ŚRODKÓW CHEMICZNYCH Dane: Powierzchnia : 5 ha Okolice Szczecina Gleba: rędzina Poziom wody gruntowej: 200 cm pH gleby: 7,0 5 Kwater po 1 ha Gatunki: KWATERA I Letnie odmiany jabłoni o małej wrażliwości na parcha jabłoni i mączniaka jabłoni: Celeste (Delcorf) Siła wzrostu : średnia Podkładka : półkarłowa M26 Katja Siła wzrostu: średnia Podkładka : M26 KWATERA II Zimowe odmiany jabłoni o małej...

plik doc

degradacja chemiczna gleb


DERADACJA CHEMICZNA Degradacja chemiczna polega na wprowadzeniu i nagromadzeniu się szkodliwych substancji chemicznych, stratach składników pokarmowych roślin, oraz na zakwaszeniu i zasoleniu gleby, co prowadzi do zaburzenia równowagi chemicznej, niekorzystnych zmian i nie przyswajania składników pokarmowych. Przekształcenia te mogą być długo niezauważalne, dopiero rośliny swoim wyglądem mogą sugerować niedobory określonych pierwiastków lub nadmiar innych. O tym, czy krytyczna dla roś...

plik pdf

pytania z sadownictwa


1. Co to jest nadzorowana ochrona sadu? Opisz metodę biologiczna.  Nadzorowana ochrona sadu jest połączeniem walki mechanicznej, biologicznej i chemicznej w  zwalczaniu chorób i szkodników w celu ochrony środowiska przed nadmierną chemizacją.  NOS polega na zastępowaniu chemicznych metod zwalczania chorób i szkodników metodami  mechanicznymi i biologicznymi. Metoda biologiczna: • biopreparaty: •   preparaty wirusowe   • Carpovirusine (Granulovirus) ­ zwalcza owocówkę jabłkóweczkę i śliwków...

plik doc

projekt składowiska odpadów - gospodarka odpadami


ORGANIZACJA ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE POWIATU KALISKIEGO. Charakterystyka regionu Powiat Kaliski, usytuowany w południowo-wschodniej części województwa Wielkopolskiego oraz w centrum Polski, leży w strefie wpływów trzech dużych ośrodków miejskich: Poznania - stolicy województwa, Łodzi oraz Wrocławia, z którymi posiada dobre połączenia komunikacyjne kolejowe oraz autobusowe. Powiat Kaliski jest jednym z 31 powiatów województwa Wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 1 160...

plik doc

Gospodarka_Odpadami_cz.1_-_Wyklady


Technologie Stosowane w Ochronie Środowiska Gospodarka Odpadami ? wykłady. Odpady ? oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się, lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. Dz. U. Nr 62. poz. 628 Prawo unijne: Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dn. 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (tzw. Dyrektywa Ramowa), Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dn. 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpad...

plik doc

KOBIETA A MODEL RODZINY NA TLE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE


KOBIETA A MODEL RODZINY NA TLE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE ? DEMOGRAFIA Posługując się Tofflerowską terminologią każdemu z wyróżnionych przez niego etapów rozwoju społeczeństw, przyporządkować można analogiczną formę rodziny. I tak w społeczeństwach preidustrialnych dominował jeden typ rodziny, tzw. rodzina wielopokoleniowa, druga fala przyniosła rodzinę nuklearną (tradycyjną). W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że składała się ona z męża ?zarabiającego na życie rodziny, żony g...

plik doc

PRZEMOC SEKSUALNA WOBEC DZIECI DO LAT 15. KAZIRODZTWO


Przemoc seksualna wobec dzieci do lat 15. Kazirodztwo Przemoc seksualna wobec dziecka to jakiekolwiek zachowania seksualne służące uzyskaniu podniecenia lub satysfakcji seksualnej przez sprawcę, czyli : uwagi i dowcipy o charakterze erotycznym, namawianie do oglądania pornografii, kontakty ekshibicjonistyczne, dotykanie miejsc intymnych, namawianie do rozbierania się, namawianie do stosunku płciowego, penetracja różnymi przedmiotami, penetracja palcami, zmuszanie do dotykania narządów p...

plik doc

JEDNA Z TEORII ZAWODOWYCH CZŁOWIEKA - TEORIA CECH I CZYNNIKA


JEDNA Z TEORII ZAWODOWYCH CZŁOWIEKA - TEORIA CECH I CZYNNIKA Za twórcę podstaw teorii cech i czynników uznać można Franka Parsonas`a, współcześnie zaś twórczo rozwinął ją Holland Pierwsi jej zwolennicy zakładali, że zdolności i cechy poszczególnych osób można zmierzyć w sposób obiektywny, a następnie skwantyfikować. Stopień osobistej motywacji uznany był za wartość względnie stałą, dlatego też satysfakcja płynąca z wykonywania danego zawodu zależała od odpowiedniego dopasowania zd...

plik doc

JOHN DEWEY - TWÓRCA NOWEGO KIERUNKU W PEDAGOGICE I SZKOŁA PRACY


John Dewey ? Twórca nowego kierunku w pedagogice i szkoła pracy. John Dewey urodził się 20 października 1859 r. w miejscowości Burlington w Stanach Zjednoczonych Ameryki, umarł zaś w 1952 r. w Nowym Yorku. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na uniwersytecie w Vermont, gdzie szczególnie interesował się filozofią oraz zagadnieniami ewolucjonizmu. Po dwóch latach John Dewey wstąpił na uniwersytet w Baltimore celem dalszego specjalizowania się w dziedzinie filozofii i p...

plik doc

FORMY PRACY Z LEKTURĄ


Formy pracy z lekturą. Zadaniem lektury jest rozwijanie wrażliwości na piękno języka oraz oddziaływanie wychowawcze poprzez treści książki na myśli, uczucia i postępowanie dziecka. Z tego zadania głównego wynikają zadania szczegółowe: zainteresowanie dzieci i rozbudzenie zamiłowania do lektury wartościowych książek, kształcenie wrażliwości estetycznej i moralnej, przygotowanie przyszłego samodzielnego czytelnika. Omawianie lektury dziecięcej w klasach I ? III ma więc charakter...

plik doc

ETYKA SUKCESU


Etyka sukcesu Czy jest coś takiego jak etyka sukcesu? Czy da się w ogóle nakreślić jak np. osiągnąć sukces zawodowy, a przy tym jeszcze aby droga do niego nie okazała się tylko karierowiczostwem, albo po prostu zwykłym łutem szczęścia? Wszak lata 90-te w naszym kraju, to okres głębokiej transformacji ustrojowej, politycznej, ekonomicznej i jeszcze innych dziedzin życia ? okres sprzyjający (przynajmniej dla niektórych) do osiągnięcia życiowego sukcesu. Dla wysokiego urzędnika państw...

plik doc

ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI W KONCEPCJI ERIKSONA


Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona Zagadnienie ludzkiej tożsamości jest jednym z centralnych zagadnień w psychologii osobowości. Istnieją jednak bardzo zasadnicze różnice między poszczególnymi kierunkami psychologicznymi w interpretowaniu tego zjawiska. Dzieje się tak dlatego, że psychologiczne interpretacje ludzkiej tożsamości odzwierciedlają spór o podstawowe założenia antropologiczne dotyczące człowieka i natury jego zachowania oraz ostatecznego sensu jego istnienia. W konsekwenc...

plik doc

EMPATIA


EMPATIA Plan pracy: Historia empatii. Naturalny rozwój empatii od wczesnego dzieciństwa po okres dorastania (wg Martina Hoffmana) Empatia w stosunku do cudzych uczuć dobra komunikacja taktowny styl bycia 4. Konflikty i ich rozwiązywanie Literatura Daniel Goleman ?Inteligencja emocjonalna?; przeł. [z ang.] Andrzej Jankowski Poznań; Media Rodzina of Poznań, 1997 Mark H. Davis ?Empatia?; tł. [ z ang.] Jolanta Kubiak Gdańsk; Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 19...

plik doc

CHARAKTERYSTYKA EMOCJI


CHARAKTERYSTYKA EMOCJI Nie można podać jednoznacznej definicji pojęcia ?emocja?. Jedni traktują ją jako pewien stan, inni definiują ją jako proces i określenia te można by mnożyć. Źródłem emocji jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając ją ustosunkowuje się do niej: cieszy się, kocha, smuci, gniewa, cierpi. I właśnie to przeżywanie stosunku do siebie samego i do otoczenia, to właśnie emocje i uczucia. Wynika więc z tego wszystkiego, że procesy em...

plik doc

EMOCJE I PROCESY EMOCJONALNE


Emocje i procesy emocjonalne Źródłem emocji i uczuć jest obiektywnie istniejąca rzeczywistość. Człowiek odzwierciedlając otaczającą go rzeczywistość ustosunkowuje się do niej, cieszy się, martwi, kocha, smuci, gniewa, cierpi. To przeżywanie stosunku do otoczenia, jak również do siebie samego, nazywamy emocjami i uczuciami. Procesy emocjonalne bywają regulatorami stosunków między człowiekiem a otoczeniem. Dzięki procesom orientacyjnym odzwierciedlamy otaczający nas świat, natomi...

plik doc

CHARAKTERYSTYKA DZIECKA NIEDOSTOSOWANEGO SPOŁECZNIE


TEMAT: CHARAKTERYSTYKA DZIECKA NIEDOSTOSOWANEGO SPOŁECZNIE I DANE DOTYCZĄCE UCZNIA Imię: Bartosz Urodzony: 04. 07. 1986 rok Adres: Rzeszów Data przyjęcia do szkoły: 01. 09. 2000 rok Szkoła: Gimnazjum Klasa: II Czy był kierowany do poradni: TAK, 11. 2000 rok Z jakiego powodu był kierowany do poradni: Ze względu na zaburzenia w zachowaniu, np. kłamstwo, demonstracyjne łamanie nakazów, agresję wobec uczniów i nauczycieli. ...

plik doc

ZNACZENIE DWUPODMIOTOWEJ RELACJI W WYCHOWANIU DZIECKA


ZNACZENIE DWUPODMIOTOWEJ RELACJI W WYCHOWANIU DZIECKA Wstęp Papież Jan Paweł II, w Liście do Rodzin (n. 16), odpowiadając na pytanie: ?na czym polega wychowanie??, stwierdza, że, jest ono ?obdarzaniem człowieczeństwem, - obdarzaniem dwustronnym?. Tak więc wychowanek, zgodnie z tym stwierdzeniem, staje się również podmiotem, a nie tylko przedmiotem oddziaływań wychowawczych. On także obdarowuje, czyli wychowuje swego wychowawcę. Relacja wychowawcza ma więc być dwupodmiotowa. Warto...

plik doc

PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA


PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA Przestępczość zorganizowana to zjawisko kryminalne występujące wskalimiędzynarodowej, którego nie można ściśle ograniczyć stanem faktycznym przestępstwa. Obejmuje ona zbiór poszczególnych przestępstw, złożoną postać (formę) aspołecznych zachowań; nie jest zjawiskiem wcześniej nie znanym; występowała wwielu krajach, wróżnej formie, aprzedmiotem jej zainteresowań były różne obszary życia społeczno-ekonomicznego; najwyższą formę osiągnęła...

plik doc

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU I


ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIŁOWEGO ROZWOJU I ZDROWIA CZŁOWIEKA. Ludzkie ciało można porównać do bardzo skomplikowanego mechanizmu, którego niezawodne funkcjonowanie zależy od odpowiedniego utrzymania, właściwej diety i aktywności fizycznej. W przeciągu całego naszego życia właśnie przyjmowane pożywienie bądź jego brak decyduje w bardzo dużym stopniu, czy prawidłowo rozwijamy się fizycznie, czy nasze organizmy są w stanie funkcjonować i czy posiadamy dostat...

plik doc

WPŁYW CZYNNIKÓW BIOGEOGRAFICZNYCH NA ROZWÓJ CZŁOWIEKA


Wpływ czynników biogeograficznych na rozwój człowieka. Wstęp Do warunków panujących w ziemskiej biosferze człowiek przystosował się w ciągu długiego, trwającego miliony lat okresu swego rozwoju gatunkowego (ontogenezy). Klimat, zależny od miejsca na ziemi, wywiera wpływ na wszystkie istoty żyjące na naszej planecie. W skrajnych przypadkach może przynieść katastrofalne wezbrania wód, zatopić wielkie połacie lądu, a niewiarygodna potęga tornad i huraganów może spowod...

plik doc

NIEPRZYSTOSOWANIE I NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE - PROBLEMY RESOCJALIZACJ


Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji . M.Grzywak-Kaczyńska (1971) , a jeszcze wcześniej K.Dąbrowski (1935 , 1965) zwracali uwagę na nasilenie lęków w doznaniach współczesnego człowieka . Lęki powstają w skutek zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego . Zagrożenie zewnętrzne stanowić mogą różnorodne trudności , niepowodzenia , klęski życiowe i spowodowane tym stany frustracyjne . Do zagrożeń wewnętrznych zaliczane są źle rozwiązane konflikt...

plik doc

KARA ŚMIERCI - ARGUMENTY ZA I PRZECIW


Kara śmierci - argumenty za i przeciw ?Kara śmierci jest w ciele politycznym tym, czym rak w ciele pojedynczego człowieka, z tą jedynie różnicą, że nikt do tej pory nie próbował uzasadniać konieczności istnienia raka?. Camus ?Rozważania o gilotynie? Zwolennicy kary śmierci odwołują się przede wszystkim do przesłanek rozumowych. Wychodząc od podstawowej przesłanki, że państwo ma obowiązek zapewnić swoim obywatelom spokój społ...

plik doc

DEZORGANIZACJA RODZINY


Dezorganizacja rodziny Rodzina jest dla człowieka środowiskiem społecznym, w którym czuje się najbezpieczniej, w sensie społecznym, psychicznym i najlepiej zaspokaja swoje psychospołeczne potrzeby. Jednak jak to w życiu bywa pojawiają się zakłócenia wywołujące przejściowy lub trwały rozkład podstawowej komórki społecznej , jaką jest niewątpliwie rodzina . Nazywamy to dezorganizacją, ograniczeniem lub zanikiem dotychczas wypełnianych funkcji i ról...

plik doc

CZYM JEST WYCHOWANIE CZŁOWIEKA WSPÓŁCZESNEGO PERSONALISTYCZNA KONCEPCJ


Czym jest wychowanie człowieka współczesnego ? personalistyczna koncepcja cywilizacji. Wychowanie to doskonalenie osobowości człowieka , to takie inwestowanie w człowieka (nie tylko w jego materię), które przynosi wzrost wartości duchowych. Wychowanie wg definicji średniowiecznej to ,,sztuka nad sztukami?, w której nauczyciel uczestniczy i realizuje oddziaływanie na wychowanka przez swoją : wiedzę, która jest owocem poznawania i uczenia się, etykę czyli postawę (nauczyc...

plik doc

CZY I DLACZEGO POTRZEBNA JEST INTERDYSCYPLINARNA TEORIA WYCHOWANIA


Czy i dlaczego potrzebna jest interdyscyplinarna teoria wychowania (socjalizacji) i jaką rolę w jej konstruowaniu może i odgrywa socjologia wychowania ? Teoria wychowania jest jedną z podstawowych nauk społecznych zajmująca się problematyką celów, treści, metod i organizacji wychowania moralnego, społecznego, estetycznego i fizycznego. Już z tej definicji zawartej w słowniku pedagogicznym W. Okonia możemy zauważyć pokrewieństwo teorii wychowania z innymi naukami. Niewątpliwie z teori...

plik doc

CO OZNACZA WŁAŚCIWA ORGANIZACJA ŻYCIA RODZINNEGO W ODNIESIENIU DO DZIE


Co oznacza właściwa organizacja życia rodzinnego w odniesieniu do dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej? Począwszy od lat czterdziestych psychiatrzy bardzo rozmaicie opisywali dzieci nadpobudliwe, ogromnie nieuważne i impulsywne. Przypisywano im minimalne dysfunkcje (mikrouszkodzenia) mózgu, dziecięcy zespół psychoorganiczny, reakcję hiperkinetyczną wieku dziecięcego, zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. W ostatnich czasach mówi się o tzw. zespole nadpobudliwości...

plik doc

BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA - WPŁYW ŻYWIENIA NA ROZWÓJ I ZD


BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU CZŁOWIEKA WPŁYW ŻYWIENIA NA ROZWÓJ I ZDROWIE Potoczne twierdzenie: ?jesteś tym, co jesz? wcale nie jest dalekie od prawdy. Ludzkie ciało zbudowane jest z komórek potrzebujących do życia i wzrostu składników odżywczych, których źródłem jest spożywany pokarm. Dlatego to, jak wyglądamy oraz jakie jest nasze samopoczucie i zdrowie, zależy od codziennej diety. I CEL ODŻYWIANIA SIĘ Jedną z najbardziej znamiennych cech każdego żywego organizmu, a więc i organizmu...

plik doc

ALKOHOLIZM I JEGO WPŁYW NA DYSFUNKCJONALNOŚĆ RODZINY


Alkoholizm i jego wpływ na dysfunkcjonalność rodziny.              Alkoholicy to ludzie którzy nie są wstanie konsekwentnie kontrolować swego picia przez dłuższy czas i którzy nie mogą ręczyć za swe zachowanie po tym jak zaczną pić.               Rodzina z problemem alkoholowym przypomina mi pod pewnym względem stare chińskie przysłowie: "Najpierw człowiek sięga po kieliszek, potem kieliszek sięga po butelkę, potem butelka sięga po człowieka". Jeśli butelka zacznie już "sięgać" po cz...

plik doc

Ochrona gleb i rekultywacja terenów


Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych ? wykłady. Gleba ? jest naturalnym tworem wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej, zdolnym do zaspokojenia potrzeb roślin na składniki pokarmowe i wodę oraz potrzeby korzeni roślin w niezbędną ilość powietrza i ciepła. Dlaczego gleby podlegają ochronie? Znaczenie gleb: związane z funkcjami roślin: produkcja rolnicza i ogrodnicza, produkcja leśna (drewno), funkcje ekologiczne w skali lokalnej i globalnej: produkcja pierwotna zwi...

plik doc

Gospodarka odpadami wykład 2


Technologie Stosowane w Ochronie Środowiska Gospodarka Odpadami ? wykłady cz. 2. Składowanie odpadów komunalnych ? składować należy pozostałości po innych procesach np. spalaniu, kompostowaniu (wg ustawy). Składowanie to sposób postępowania z odpadami, których nie wykorzystano gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w inny sposób; deponowanie w miejscach do tego celu odpowiednio przygotowanych. Składowisko odpadów to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami, obiekt zorganizowaneg...