prorokinka
Instytut Studiów nad Rodziną / nauki o rodzinie / 2007

Absolwentka UKSW w Warszawie;

Notatki prorokinka

plik doc

Natura jedności dwojga

Praca zaliczeniowa na seminarium z teologii małżeństwa i rodziny. Może komuś pomoże w napisaniu własnej pracy :)
NATURA JEDNOŚCI DWOJGA Praca licencjacka napisana pod kierunkiem ks. dr Zdzisława Struzika na seminarium z teologii małżeństwa i rodziny w Instytucie Studiów nad Rodziną Łomianki 2009 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści: Wykaz skrótów: HV Paweł VI, Encyklika...

plik doc

Sakramentologia - sakrament święceń

Moja praca zaliczeniowa z Sakramentologii ogólnej i szczegółowej w Instytucie Studiów nad Rodziną. Może komuś się przyda przy pisaniu własnej pracy :)
Sakrament Święceń Praca zaliczeniowa z Sakramentologii ogólnej i szczegółowej w Instytucie Studiów nad Rodziną Łomianki 2009 Sakramenty, szczególne znaki łaski Bożej, którą zostaje obdarowany człowiek, towarzyszą nam praktycznie od chwili narodzin aż do ostatnich dni. Są one konkretnym...

plik doc

Niepełnosprawność - praca

Jest to moja praca, którą pisałam na zaliczenie przedmiotu \"Metodyka pracy socjalnej\". Może komuś się przyda przy pisaniu własnej pracy :)
Niepełnosprawność Wokół nas, na całym świecie żyją ludzie, którzy borykają się z problemami zdrowotnymi uniemożliwiającymi im w sposób lekki bądź znaczny samodzielną egzystencję. Tacy ludzie potrzebują wsparcia i opieki ze strony państwa oraz innych ludzi. Często opieka ta...

plik doc

Socjologia ogólna

Są to moje notatki z zajęć z socjologii ogólnej z p.Fidelus na I roku w Instytucie Studiów nad Rodziną...
Definicja i cel socjologii: Socjologia ? studium społecznego współoddziaływania przy użyciu naukowej metody; zbiór wiedzy zdobyty na drodze naukowego studium ludzkiego współoddziaływania; systematyczne badanie społeczeństw ludzkich. Uprawianie socjologii polega na umiejętności korzystania z wyobraźni i oderwania się od zastanych idei dotyczących życia społecznego. Socjologia podej...