nnonnus Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy
Administracja / administrowanie ochroną środowiska / 2007

Notatki nnonnus

plik doc

Pytania na egzamin z PRAWA CYWILNEGO

w pliku znajdują się same pytania do testu, który będzie na egzaminie. Pytania zostały podane przez wykładowcę :)
Pytania egzaminacyjne z PRAWA CYWILNEGO ? TEST ? mgr Edward Biegun Przedmiotem regulacji Kodeksu cywilnego nie są: Który z niżej wymienionych działów prawa nie jest zaliczany do gałęzi prawa cywilnego: Która z niżej wymienionych zasad nie jest zasadą prawa cywilnego: Dobra wiara w prawie cywilnym to: Nie są sankcjami cywilnoprawnymi: Nor...