carolinka1312
Pedagogiczny i Artystyczny / pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna / 2007

studia rozpoczelam w 2008 roku jedna w informacjach o moich studiach ostatnim rokiem do wyboru byl rok 2007

Notatki carolinka1312

plik doc

definicje (sciagi) z pedagogiki spolecznej

sa to sciagi z wykladow autoryzowanym prof. dr hab H. Cudaka
WYCHOWANIE- można ujmować w znaczeniu wąskim i szerokim. W znaczeniu wąskim rozumiemy świadome i celowe oddziaływanie wychowawcy skierowane na wychowanka w celu kształtowania cech w jego osobowości. W znaczeniu wąskim ped.spol. ma na myśli zorganizowane działania opiekuńczo-wychowawcze, które zawierają cel wychowawczy oraz dużą dozę świadomości oddziaływań wychowawczych skierowanych na osobę, bądź ludzi. W znaczeniu szerokim(wg.E....