asita13
położnictwo / położnictwo / 2007

Notatki asita13

plik doc

Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca
Choroba niedokrwienna serca -choroba wieńcowa jest zespołem chorobowym charakteryzującym się stałym lub napadowym niedokrwieniem serca spowodowanym znaczącym zwężeniem (niekiedy - zamknięciem) światła tętnic wieńcowych, odżywiających mięsień serca. Istotą choroby jest stały lub okresowy brak równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem mięśnia sercowego na tlen i energię, a możliwościami ich dostawy (Inaczej jest to niedostateczne zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen :P)...