Notatki anabananabum

plik docx

palnowanie rodziny

opracowane niektóre pytania na egzamin z planowanie rodziny WUM 2011 Pielęgniarstwo mgr

1. Kiedy jest szczytu objawu  śluzu płodnego? (chodzi o który dzień występowania śluzu).

  1.  Szczyt objawu śluzu to ostatni dzień obecności śluzu o jakichkolwiek cechach płodnych (przejrzystość, rozciągliwość, śliskość, odczucie mokrości)
...

plik doc

test z pediatrii II rok

pytania testowe na egzamin z pediatrii pielęgniarstwo II rok
1) Który z objawów nie jest charakterystyczny dla stanu odwodnienia? a) Suchość błon śluzowych b) Spadek diurezy c) Rozszerzenie żył szyjnych d) Zapadnięcie gałek ocznych 2) Pielęgnując noworodka w pierwszych dniach życia do toalety kikuta pępowinowego zastosujesz a) 75% spirytus etylowy b) 25% lapis c) 1 % zieleń brylantową d) 1,5% Riwanol 3) Drgawki...