boczkowa
Wydział Nauk Społecznych i Pedagogicznych i Nauk o Zdrowiu / Pielęgniarstwo / 2007

Notatki boczkowa

plik doc

koncepcja idealnego domu dla ludzi starszych

praca na temat idealnego domu dla ludzi starszych/dpsu
Temat 3. Koncepcja idealnego Domu dla ludzi Starszych w świetle literatury przedmiotu Często w takich ośrodkach przebywają ludzie całkowicie, z powodu choroby zależni od nas – personelu medycznego, bądź rodziny. Dlatego też usługi świadczone w takich placówkach powinny być kompleksowe. Oczywiście jeden z mieszkańców może mieć wszystko czego dusza zapragnie, gdyż ma kochającą rodzinę, a inny może być pozbawiony rodziny oraz wszelkich wy...

plik doc

modele pielęgnowania najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii

Praca omawiająca wybrane modele pielęgnacji najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii
Temat 1. Modele pielęgnowania najbardziej pasujące do wykorzystania w geriatrii Spośród dostępnej gamy modeli opieki pielęgniarskiej najczęściej stosowanymi w opiece nad pacjentami w wieku podeszłym są:       model samoopieki D.Orem „istoty ludzkie wymagają ciągłych, rozmyślnych wkładów w siebie i w swoje otoczenie, aby utrzymać się przy życiu i funkcjonować zgodnie ze swoją lu...

plik doc

Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki

na samokształcenie z anestezjologii
Temat 3 : Monitorowanie kliniczne - rola i zadania pielęgniarki Monitorowanie układu krążenia * Czynność elektryczna serca * Ciśnienie tętnicze krwi - nieinwazyjna metoda pomiaru - inwazyjna metoda pomiaru * Badanie tętna * Saturacja i oksymetria * Kapnometria * Badanie gazometryczne pO2 i pCO2 * Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Czynność elektryczna serca * Monitory nowej generacji, nie tylko sygnalizują zaburzenia rytmu serca, ale po an...

plik doc

Pielęgniarka w zapobieganiu powikłaniom wynikającym z unieruchomienia

Praca przygotowana na samokształcenie z anestezjologii
Temat 2 : Rola pielęgniarki w zapobieganiu powikłaniom wynikającym z długotrwałago Unieruchomienia Skutki długotrwałego unieruchomienia:       w układzie krążenia dochodzi do zmniejszenia ilości krwi krążącej i pojemności wyrzutowej serca, a tym samym do gorszego ukrwienia tkanek       niedociśnienie ortostatyczne oraz skurczowe, później zawroty głowy i omdlania      ...

plik doc

Rola Pielęgniarki w opiece nad pacjentem nieprzytomnym

przygotowane na samokształcenie z anestezjologii
Temat 1 : Rola Pielęgniarki w opiece nad pacjentem nieprzytomnym Pacjent nieprzytomny , a więc całkowicie bezbronny i ubezwłasnowolniony wymaga wzmożonych działań i opieki pielęgniarskiej. Pozbawiony odruchów i możliwości poruszania jest całkowicie zależny od służby zdrowia i rodziny. Dlatego też zadaniem pielęgniarki jest zastąpienie jego zmysłów, odruchów i zapewnienie mu kompleksowej opieki. Pielęgniarka tak jak u pacjenta przytomnego peł...