Gwiazd3czka Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Bydgoszczy
humanistyczny / pedagogika resocjalizacyjna / 2006

Notatki Gwiazd3czka

plik doc

Kuratela Sądowa

Własne propozycje - która z instytucji w środowisku otwartym spełnia główną rolę w oddziaływaniach resocjalizacyjnych na przykładzie Kurateli Sądowej
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Praca Zaliczeniowa z przedmiotu „Resocjalizacja w środowisku otwartym” Własne propozycje - która z instytucji w środowisku otwartym spełnia główną rolę w oddziaływaniach resocjalizacyjnych na przykładzie Kurateli Sądowej       Kurator to sługa ludzkości. Tej ludzkości, kt...

plik doc

Kospekt: TRUDNA DECYZJA

Konspekt ćwiczeń pt: TRUDNA DECYZJA
Konspekt Ćwiczeń z Metodyki Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej TRUDNA DECYZJA CELE:       Samopoznanie       Uświadomienie sobie drzemiących w człowieku barier       Ustalenie granic wstydu zależnie od płci i wieku uczestników       Ustalenie granic intymności uczestników       Wyzwolenie emocji       Wywołanie odczucia zaskoczenia MATERIAŁY: &nbs...

plik doc

Nauczyciel - zawód, misją czy powołanie

Opis wyboru czy zawód nauczyciela jest misją, powołaniem czy może zawodem.
Akademia humanistyczno-ekonomiczna w łodzi PEDEUTOLOGIA Nauczyciel – zawód misja czy powołanie? Renata Rolińska Pedagogika Resocjalizacyjna II rok Sum III Semestr Nauczyciel to zawód i powołanie, to zdolności wrodzone i wyuczone, to odpowiedni zbiór cech osobowości temperamentu, to umiejętność poświęcania się dla dobra innych osób, to miłość do dzieci. Praca w zawodzie powinna przynosić nauczyci...

plik doc

Podstawy Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej

Praca Zaliczeniowa: Podstawy Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
Najczęstsze pytanie, jakie stawiają sobie rodzice w dzisiejszych czasach to: ?Jak wychować dobrze dziecko?. Jest to również pytanie nie tylko zadawane przez nich samych, ale i przez pedagogów w szkole, wychowawców. Wszyscy zadajemy sobie sprawę z tego, iż otaczająca nas wszystkich rzeczywistość nie jest sprzyjająca właściwemu rozwojowi rodziny, a wiec także i dziecka. W dzisiejszych czasach rodzice są zabiegani, zapracowani i...

plik doc

Terapie dzieci niepełnosprawnych ze zwierzetami

Praca Zaliczeniowa: Terapie dzieci niepełnosprawnych ze zwierzetami
Pod wpływem zwierząt stajemy się spokojniejsi i bardziej otwarci. Pod koniec osiemnastego wieku rozpoczęto podejmowanie nieśmiałych prób wykorzystania obecności zwierząt do leczenia chorych. William Tuke - dyrektor jednego z angielskich szpitali psychiatrycznych - jako pierwszy pozwolił na wprowadzenie do zakładu królików, kóz oraz kurcząt. Był przekonany, że pacjenci, opiekując się mniejszymi i słabszymi od siebie istotami...

plik doc

Psychoanaliza - czy przełom w psychologii

Praca Zaliczeniowa z Podstaw Psychologii
Na samym początku chciałabym wyjaśnić, czym jest psychoanaliza oraz następnie opisać pokrótce postać twórcę psychoanalizy. Psychoanaliza [gr.], to kierunek psychologii głębi (teoria) i metoda psychoterapii (praktyka) zainicjowane przez S. Freuda. Historycznie psychoanaliza wywodzi się z psychiatrii fr. (J.M. Charcot, P. Janet) i wiedeńskiej (J. Breuer) z 2 połowy XIX w., głównie z badań nad histerią i hipnozą, właściwym jej twórcą był S. Freud....

plik doc

Podstawy Dydaktyki Ogólnej

Wykład Podstaw Dydaktyki Ogólnej
DYDAKTYKA Dydaktyka - Nauczanie Sama nazwa ?Dydaktyka? wywodzi się z czasów starożytnych, jednakże systematycznie przechodziła ona ewolucje. Najbardziej znamienne postacie to: Sokrates, Arystoteles, Platon (jeżeli chodzi o Grecję) i Kwintylian ?Kształcenie Mówcy? Didaktikos ? pouczający Didasko ? uczę Didaskalos ? nauczyciel 1613r. Helling i Young zdefiniowali dydaktykę jako naukę, kontynuowanie tych myśli pedagogicznej została podjęta pr...

plik doc

Podstawy Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Wykład z Podstaw Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Pedagogika Resocjalizacyjna jest to nauka o wychowaniu jednostek niedostosowanych społecznie uwzględniając aspekt naprawczy, uwzględnia się dwa aspekty wychowania jednostek niedostosowanych społecznie: - aspekt naprawczy - aspekt profilaktyczny uwzględniając te dwa aspekty wychowania jednostek niedostosowanych społecznie można powiedzieć ze pedagogika resocjalizacyjna jest to nauka o wychowaniu jednostek niedostosowanych społecznie i zagr...

plik doc

Działania Twócze

I Rok Studiów Pedagogicznych
Sprawca uzyskuje tą możliwość dzięki zdobyciu nadwyżki zysku nad stratami (nadwyżka energii do utraconej) Autonomia organizmu jest wynikiem prowadzenia nieustannej gry z otoczeniem Działanie - to zewnętrzna aktywność danego organizmu, działanie ma na celu przekształcenie jakiegoś fragmenty rzeczywistości do postaci umożliwiającej organizmowi konsumpcje Działaniu towarzyszy ubytek posiadanych przez sprawce zasobów ubytek posiadanej energii Działanie Stand...

plik doc

Pedagogika Ogólna

Podstawy Pedagogiki I Rok Studiów Pedagogicznych
DZIAŁANIE PRAKSEOLOGICZNE, DZIŁĄNIE SPRAWNE, DZIAŁANIE SKUTECZNE, DOBRA ROBOTA Pedagogika Pedagogika kojarzy się z wychowywaniem, edukacja, szkoła, działalnością pedagogiczna, dydaktyczna. Organizacja nauk w szkole, resocjalizacja, socjalizacja, opieka nad dziećmi. Pedagogika jest to działalność ludzka, społeczna zachodząca w określonych miejscach np., środowiskowych, geograficznych, ekonomicznych to proces zachodzący w środowisku....