Zabuniazd Collegium Medicum w Bydgoszczy
Nauk o Zdrowiu / Ratownictwo medyczne / 2007

...

Notatki Zabuniazd

plik doc

Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK 4h i 4t

jak w tytule :)
Potencjalnie odwracalne przyczyny NZK 4H Hipoksja ? 100% tlen, sprawdzić rurkę intubacyjną, klp, osłuchać Objawy ? sinica - utrata pamięci - objaw kucania Hipowolemia ? (zbyt mała objętość krwi krążącej), w odwodnieniu i krwotoku, przywrócić objętość śródnaczyniową + operacyjnie zatamować krwotok Objawy ? wzrost tętna - spadek ciśnienia - ból głowy - duszność - niewydolność wielu narządów - wilgotna blada zimna skóra (gdy d...

plik doc

skala Glasgow i AVPU

ocena stanu przytomności wg skal GSC (Glasgow) i AVPU
Skala Glasgow GSC) otwieranie oczureakcja słownaodpowiedź ruchowaspontaniczne 4 pktświadoma rozmowa 5 pktodpowiednia do poleceń 6 pktna głos, zawołanie 3 pktmowa chaotyczna 4 pktlokalizacja bólu 5 pktna ból 2 pktmowa niewłaściwa 3 pktruch ucieczki na ból 4 pktgdy nie otwiera oczu 1 pktniezrozumiałe dźwięki 2 pktzginanie na ból 3 pktbrak 1 pkt.wyprostowanie na ból 2 pkt.brak 1 pkt Skala AVPU (popularna w krajach anglosaskic...

plik doc

dekontaminacja

różne sposoby dekontaminacji:)
Dekontaminacja (Pierwotna eliminacja trucizny) Definicja. Proces polegający na usunięciu lub/i zneutralizowaniu substancji toksycznej. Polega na usuwaniu z powierzchni ciała ludzkiego błon śluzowych oczu, nosa i ust substancji promieniotwórczych, środków trujących i biologicznych. Dekontaminacja ma na celu przerwanie narażenia organizmu na czynnik szkodliwy, czyli dalszego wchłaniania trucizny. spłukiwanie skóry wodą, prowokowanie wymiotów, Nie pr...

plik doc

Postępowanie ratownika we wstrząsie krwotocznym.

jak w tytule:)
Postępowanie ratownika we wstrząsie krwotocznym. Co to jest wstrząs? Wstrząsem nazywamy stan bezpośredniego zagrożenia życia, którego następstwem jest szeregu zaburzeń procesów fizjologicznych, których przebieg zależy od jego przyczyny. Co to jest wstrząs krwotoczny? Wstrząs krwotoczny u ofiar wypadków zwykle bywa następstwem masywnego krwotoku zewnętrznego lub wewnętrznego, najczęściej do jamy brzusznej i miednicy, rzadziej do klatki piersiowej, z utrata kr...

plik doc

I pomoc na miejscu wypadku

opis I pomocy na miejscu wypadku samochodowego
Wypadek ? to ograniczone zdarzenie nagłe, którego następstwa możemy opanować za pomocą posiadanych, środków, np. wypadek komunikacyjny (czyli z udziałem środków komunikacji/transportu) Wypadek masowy ? dowolne wydarzenie powodujące powstanie wystarczająco dużej liczby ofiar, aby zakłócić normalny tryb pracy służb ratowniczych i szpitali. Zdarzenie takie obejmuje swym zasięgiem niewielkie obszary i nie zagraża dużej liczbie ich mieszkańców....

plik doc

Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego i endokrynnego.

Przełom tarczycowy, Śpiączka hipotyreotyczna (hipometaboliczna), Przełom nadnerczowy (ostra niewydolność kory nadnerczy), Kwasica i śpiączka ketonowa, Nieketonowa hiperglikemia hiperosmolalna, Kwasica mleczanowa, Hipoglikemia
Stany zagrożenia życia pochodzenia metabolicznego i endokrynnego Przełom tarczycowy Jest stanem nagłego i gwałtownego załamania homeostazy ustrojowej rozwijającym się na podłożu nierozpoznanej lub niedostatecznie leczonej nadczynności tarczycy. Przebiega z zabur...

plik doc

Niewydolność oddechowa

Jak w tytule:)
NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA Stan ,gdy układ oddechowy nie spełnia swej podstawowej funkcji = wymiana tlenu i dwutlenku węgla pomiędzy powietrzem oddechowym a krwią nie funkcjonuje prawidłowo hipoksemia -niskie ciśnienie parcjalne tlenu we krwi <75 mm Hg hiperkapnia -wysokie ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla >45mm Hg Przyczyny: ośrodkowe upośledzenie czynności oddechowej obwodowe upośledzenie czynności oddechowej choroby miąższowe tkanki płucnej zaburzenia mechaniki...

plik doc

Dekontaminacja

Dekontaminacja trucizn, odtrutki z bibliografią
Dekontaminacja (Pierwotna eliminacja trucizny) Definicja. Proces polegający na usunięciu lub/i zneutralizowaniu substancji toksycznej. Polega na usuwaniu z powierzchni ciała ludzkiego błon śluzowych oczu, nosa i ust substancji promieniotwórczych, środków trujących i biologicznych. Dekontaminacja ma na celu przerwanie narażenia organizmu na czynnik szkodliwy, czyli dalszego wchłaniania trucizny. spłukiwanie skóry wodą, prowokowanie...

plik doc

nerki

Notatki z ćw z nerki z fizjologii
NERECZKA :) miłej nauki Krótkie przypomnienie Podstawowa jednostka funkcjonalna nerki to NEFRON. Zbudowany z torebki Bowmana, która otacza ciałko nerkowe. Mamy tętniczkę doprowadzająca, która dzieli się w obrębie torebki Bowmana na naczynia włosowate, które łączą się dając tętniczkę odprowadzającą. Ta tętniczka przechodzi w zwykłą sieć naczyń włosowatych. Mocz z torebki Bowmana odpływa kanalikiem krętym I rzędu (proksymalny), który przechodzi w pętle...

plik doc

notatki z zajęć o krwi z fizjologii

notatki z zajęć o krwi z fizjologii
KREW Całkowita objętość krwi, która wypełnia naczynia krwionośne stanowi od 1/16 do 1/13 masy ciała. 1.Funkcje krwi: -rozprowadza po organizmie tlen, odprowadza do płuc dwutlenek węgla -rozprowadza po organizmie substancje odżywcze oraz witaminy i hormony -odprowadza do nerek, wątroby substancje zbędne i szkodliwe -zapewnia możliwość regulacji termicznej -zapewnia odpowiednie pH, które wynosi od 7,35 do 7,45 -stanowi ważny czynnik w utrzymaniu...