Notatki salacious

plik doc

zagadnienia na kolokwium z socjologii

zagadnienia na kolokwium z odpowiedziami
KOLOKWIUM SOCJOLOGIA 1.Główne założenia i poglądy twórców socjologii: Comte- Twierdził, że społeczeństwo podlega niezmiennym prawom tak samo jak świat fizyczny. Uważał socjologię za naukę pozytywną czyli stosującą metody nauk przyrodniczych. Sformułował prawo trzech etapów pojmowania świata: teologiczny( myśleniem rządziły idee religijne i wiara, że społeczeństwo jest wyrazem woli Boga), metafizyczny i pozytywny ( zapoczątkowały odkry...