maagdda1
pegagogika społeczno opiekuńcza / 2006

Notatki maagdda1

plik docx

polityka społeczna

POLITYKA SPOŁECZNA, MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ, PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ, SKALE POLITYKI SPOŁECZNEJ, WOLONTARIAT,

POLITYKA SPOŁECZNA- Polityka społeczna to celowe działanie instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zmierzające do poprawy warunków życia ludności, usuwania nierówności społecznych i podnoszenia poziomu życia.

plik docx

surdopedagogika

surdopedagogika, wady słuchu

SURDOPEDAGOGIKA

SURDOPEDAGOGIKA to pedagogika głuchych. Przedmiotem surdopedagogiki jest wychowanie jednostek z uszkodzeniami słuchu i wadami mowy wynikającymi z zaburzeń słuchu...

plik doc

Mediacje

Mediacje
Czym jest mediacja? Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz umożliwienie, przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie. Strony konfliktu najpełniej znają swoje potrzeby i dlatego w mediacji traktowane są jak eksperci od rozwiązań sporu, którego są uczestnikami. W rezultacie to wyłączni...