Sloneczko_1987 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp.
humanistyczny / pedagogika wczesnoszkolna / 2007

Studiuje pedagogikę wczesnoszkolną:)

Notatki Sloneczko_1987

plik doc

Ankieta dotycząca spędzania czasu wolnego przez młodzież

Ankieta dotycząca spędzania czasu wolnego przez młodzież. Opracowanie własne.
ANKIETA DOTYCZĄCA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO PRZEZ MŁODZIEŻ Drodzy ankietowani! Poniższa ankieta jest anonimowa. Dotyczy spędzania czasu wolnego przez młodzież. Prosimy o szczere odpowiedzi na pytania. Dziękujemy. 1) Czy masz czas wolny?       tak       nie 2) O jakiej porze masz czas wolny?       rano,       przed południem,     &...

plik doc

Czas w kulturze Amerykańskiej

Jak jest spostrzegany czas w kulturze Amerykańskiej
CZAS W KULTURZE AMERYKAŃSKIEJ E. Hall ? Bezgłośny język?. Ludzie Zachodu, a w szczególności Amerykanie, skłonni są myśleć o czasie jako o czymś na stałe tkwiącym w przyrodzie, czymś, co nas otacza i od czego nie można uciec, czas to zawsze obecny składnik środowiska, dokładnie tak jak powietrze, którym oddychamy. Z reguły Amerykanin myśli o czasie jako o drodze czy wstędze ciągnącej się w przyszłość, po której kroczy się w przód. D...

plik doc

Konspekt zajęć plastycznych

Barwa w naszym życiu.
Scenariusz zajęć dla grupy 5-6 latków z obszarów: Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne. Prowadząca : Aldona Mgłowska Temat tygodnia : ?Co nam niesie Pani Jesień ?? Temat zajęć: ? Jesienne pejzaże? ? ekspresje plastyczne Cel ogólny: kształtowanie sprawności manualnych Cele operacyjne: Dziecko: - wykonuje prace plastyczną różnymi technikami (farba zmieszana z proszkiem, malowanie gąbkami, wyklejanie plasteliną) -...

plik doc

Doświadczenia z wodą

Konspekt zajęć dotyczących kształcenia zintegrowanego
Temat: Woda ? niezbędny element życia. Eksperymenty z wodą dla dzieci. Cele ogólne: poznanie właściwości wody; eksperymenty z wodą; Cele szczegółowe: integrowanie dzieci ze sobą podczas zabaw w grupach; reagowanie na sygnał; obserwowanie zjawisk zachodzących w wodzie; Metody: słowne; zabawowa; Formy: zbiorowe; zespołowe; Środki: woda gazowana i niegaz...

plik doc

Konspekt wprowadzania literki \'i\'

Konspekt zajęć na j. polski z wprowadzeniem literki \"i\"
Cele: zapoznanie z obrazem graficznym litery "I,i"; ćwiczenia analizatorów uczestniczących w nauce czytania i pisania; wdrażanie do współdziałania i koleżeńskości. Pomoce: treść wiersza Jana Brzechwy: "Tańcowała igła z nitką"; plastikowe cegiełki do układania modelu wyrazu igła z wykorzystaniem podziału na samogłoski i spółgłoski; obrazy przedstawiające wielką i małą drukowaną i pisa...

plik doc

ZABAWA JAKO CZYNNIK KULTUROWY.

Na pedagogikę czasu wolnego
ZABAWA JAKO CZYNNIK KULTUROWY. Wśród różnego typu zachowań traktowanych jako dobra kultury warto zwrócić uwagę na grupę obejmowaną ogólnym terminem: zabawa. Zabawa, jako czynność naturalna, spotykana także u zwierząt jest jedną z form zachowania szczególnie istotą w okresie dzieciństwa. Z tego właśnie punktu widzenia, dla określenia jej roli w rozwoju człowieka, była wielokrotnie badana przez psychologów. Pojęcie Homo ludens (z łaciny w dosłownym tłuma...