justysia87bp
Turystyka i Rekreacja / Turystyka i Rekreacja / 2006

:)

Notatki justysia87bp

plik doc

Humanistyczne wartosci turystyki i rekreacji

...
Humanistyczne wartości turystyki i rekreacji Socjologia to nauka o kulturze, która zajmuję się ściśle i wyłącznie wartościami społecznymi w swoistym znaczeniu tego słowa. Wartością społeczną jest zaś człowiek, osobnik lub zrzeszenie, rozpatrywany jako przedmiot działania ludzkiego. Osobliwość socjologii na tle innych nauk o kulturze polega na tym, że nie tylko zajmuję się ona badaniem doświadczenia i działalności podmiotów świadomych, ale i ma do czynienia z takim szczególnym rodza...

plik doc

Humanistyczne wartosci turystyki i rekreacji

...
Humanistyczne aspekty w turystyce i rekreacji. Socjologia to nauka o kulturze, która zajmuje się wartościami społecznymi, którą jest człowiek, osobnik lub zrzeszenie, rozpatrywany jako podmiot działania ludzkiego. Nauka ta zajmuje się działaniem świadomym, więc jest typowo humanistyczna. Zakres badań socjologicznych turystyki obejmuje turystów, ich motywacje, przyczyny wyjazdów, typy zachowań, przemiany osobowości pod względem zachowań. Turystykę zarówno jako system i jako proces,...

plik doc

Idea fair play w sporcie

..
UNIWERSALIZM IDEI FAIR PLAY Samo wyrażenie ?fair play? pochodzi z języka angielskiego i dosłownie oznacza czystą grę. ?Fair play? używane jest często zamiennie z określeniami ?moralność sportowa? czy etos sportowy. Rodowód dzisiejszego ideału ?fair play? nie wywodzi się z historycznie jednolitego pierwowzoru. Dzisiejszy ideał ?fair play? może czerpać swe reguły i wartości zarówno z etosu rycerskiego, jak również z ideału dworzanina z okresu renesansu, czy z praktyki wychowawczej ang...

plik doc

Sciagi Filozofia

pomoc naukowa...
SPIS TREŚCI 1.GRECKA FILOZOFIA PRZYRODY I SYSTEMY PRESOKRATYCZNE. TALES Z MILETU, ANAKSYMANDER Z MILETU, ANAKSYMENES Z MILETU. 2. PARAMENIDES Z ELEI 3.DEMOKRYT Z ABDERY 4.PITAGORAS I JEGO SYSTEM FILOZ.-MORALNY 5.SOFIŚCI I ICH POGLĄDY FILOZOFICZNE. 6. INTELEKTUALIZM ETYCZNY SOKRATESA 7. IDEALIZM PLATONA 8. FILOZOFIA REALISTYCZNA ARYSTOTELES 9.EPIKUREIZM 10. SCEPTYCYZM 11. STOICYZM STAROŻYTNY 12. NEOPLATONIZM I FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSTWA OKRESU STAROŻ. I WCZESNEGO...