Notatki zuźka200888

plik odt

badania fizykalne-badanie głowy i szyi


BADANIE GŁOWY I SZYI: -obejmuje cechy które mogą dotyczyć wielu układów i narządów(np.ukł.nerwowego, kostno-stawowego, oddechowego, krążenia, narządu wzroku, słuchu) -CELEM badania pielęgniarskiego jest rozpoznanie i dokonanie oceny zaburzeń w ich obrębie. -badanie poprzedzone jest oceną świadomości, przez określenie orientacji chorego co do miejsca, czasu i osób. Badanie szczególnie ważne u pacjentów, którzy: -odzyskali przytomność po...

plik odt

badania fizykalne-układ krążenia


BADANIE UKŁADU KRĄŻENIA. Do badania układu krążenia należy badanie serca i obwodowego układu krążenia.Etapy badania układu krążenia: *oglądanie *palpacja *opukiwanie *osłuchiwanie 1.OGLĄDANIE Wstępnej oceny stanu pacjenta możemy dokonać,gdy pacjent jest w pozycji siedzącej.Zwracamy uwagę na : -wygląd fizyczny -ewentualne cechy wyczerpania Dalsze badanie przeprowadzamy w pozycji leżącej pacjenta z lekko uniesionym tłowiem i głową. Ogląda...

plik odt

Pielęgnowanie pacjenta z ostrą niewydolnością oddechową


Ostra niewydolność oddechowa to nagłe zaburzenie wymiany tlenu lub dwutlenku węgla,które jest lub może być przyczyną objawów chorobowych lub zgonu. Zaburzenie wymiany gazowej(np.spowodowanie przeciekiem,hipowentylacją pęcherzykową , zaburzeniem stosunku wentylacji do perfuzji lub obnirzeniem pojemności dyfuzyjnej płuc) prowadzi do hipoksemii(obniżenie ciśniena cząsteczkowego tlenu we krwi tętniczej). Zaburzenie wentylacji powoduje hiperkapnię(podwyższenie ciśnienia cząsteczkoweg...

plik odt

Pielęgnowanie chorego z ostrą niewydolnością krążenia


Określenie. Niewydolność serca jest atanem, w którym uszkodzone serce nie może zapewnić tkankom i narządom odpowiedniego przepływu krwi, dostosowanego do zmieniającego się zapotrzebowania organizmu. Niewydolność krążenia jest stanem, w którym układ krążenia z niewydolnym sercem nie może zaspokoić zmieniającego się zapotrzebowania tlenowego organizmu, mimo uruchomienia mechanizmów kompensacyjnych. Przyczyny i podział niewydolności serca Najczęstszą przyczyną niewydolności serca w Europie...

plik odt

dostęp naczyniowy tętniczy i żylny


PIELĘGNOWANIE CHOREGO Z DOSTĘPEM NACZYNIOWYM ŻYLNYM I TĘTNICZYM Dostęp żylny można uzyskać na wiele sposobów.Najbardziej rozpowszechnioną techniką jest przezskórne nakłucie naczynia żylnego za pomocą plastikowej kaniuli na metalowej igle.Żyły centralne najczęściej kaniuluje się z zastosowaniem techniki Seldingera, natomiast podczas resuscytacji alternatywną metodą jest chirurgiczne uwidocznienie Zyły i wprowadzenie kaniuli...

plik odt

Zabiegi ratunkowe i diagnostyczne w stanach zagrożenia życia


ZABIEGI RATUNKOWE I DIAGNOSTYCZNE W STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA METODY UTRZYMYWANIA DROŻNOŚCI DRÓG ODDECHOWYCH: Utrzymywanie drożności dróg oddechowych należy do podstawowych czynności wykonywanych przez anestezjologa.Czynności przywracające możliwość przepływu gazów w drogach oddechowych są nieodzownym warunkiem prowadzenia akcji reanimacyjnej, czy urtzymania wenytlacji w czasie wprowadzenia do znieczulenia. UDROŻNIENIA DRÓG ODDECHOWYCH MOŻ...

plik odt

Monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe w oddziale Intensywnej Tera


MONITOROWANIE PRZYRZĄDOWE I BEZPRZYRZĄDOWE W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII POMIAR TEMPERATURY CIAŁA.TYPY GORĄCZKI, KARTA GORĄCZKOWA.MONITOROWANIE PRZYRZĄDOWE. TEMPERATURA CIAŁA-jest to wartość pomiarowa stanu ciepłoty organizmu będąca wyrazem równowagi między wytwarzaniem ciepła w toku procesów metabolicznych(spalanie pokarmów)i oddawaniem ciepła zwłasz...

plik odt

Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy


Zakażenie (infectio) jest procesem patologicznym, przebiegającym jako reakcja zapalna na obecność organizmów patogennych lub potencjalnie patogennych w warunkach prawidłowych w sterylnym płynie ustrojowym. Zakażenie można podejrzewać klinicznie lub potwierdzić mikro-biologicznie. Zespół uogólnionej reakcji zapalnej (systemie inflammatory response syndrome, SIRS) to proces ogólnoustrojowy, który może być związany nie tylko z zakażeniem, lecz także z innymi stanami klinicznymi, np. urazami,...

plik odt

Zasady opieki nad pacjentem we wstrząsie


WSTRZĄS: Wstrząs jest zespołem objawów klinicznych,w którym,niezależnie od pierwotnej przyczyny,dochodzi do niewydolności układu krążenia z niedostatecznym przepływem krwi przez tkanki i zaburzeniem równowagi pomiędzy dostarczaniem tlenu i innych subsytancji odżywczych do tkanek a zużyciem tlenu.Prowadzi to do ogólnoustrojowych zaburzeń metabolicznych,kwasicy i postępującego uszkodzenia komórek.W następstwie zaburzenia czynności komórek ciężkie uszkodzenie narządów powoduje,że wstrząs...

plik odt

Badania fizykalne-jama brzuszna


BADANIE JAMY BRZUSZNEJ. WYWIAD: -trudności lub ból podczas połykania -występowanie niestrawności(z dokładnym określeniem czy jest to uczucie pieczenia,rozpierania czy nagromadzenie gazów) -występowanie nudności,wymiotów-okoliczności ich pojawienia się,wygląd i ilość. -bóle brzucha(najczęstrza dolegliwość) -apetyt,ciężar ciała,wzrost -spadek masy ciała w określonym odstępie czasu -wypróżnienia-ich regularność,konsystencja,barwa -ustalić czy pacjent stosuje urzywki(papierosy,kawa...

plik odt

Zmiany w układach u osób starszych, geriatria

zawiera też zmiany układowe u osób starszych, opiekę stomatologiczną,teorie procesu starzenia się, postawy osób starszych wobec otoczenia.
ZMIANY W UKŁADACH U OSÓB STARSZYCH: Zmiany fizjologiczne, określane jako starzenie się występują wtedy, gdy kończą się procesy wzrostowe organizmu. Dotyczą one całego ustroju ludzkiego. Jednak tempo przebiegu procesów starzenia się go cechuje znaczne zróżnicowanie. Im osoby są starsze, tym bardziej różnią się od siebie cechami morfologicznymi i funkcjon...

plik odt

mikrobiologia


RIKETSJE(RIKETTSIALES) Klasa:Ricketsiae Rodziaj:Riketsja np.Riketsia prowazeki Rodzaj:Ehrilichia np.E.sennetus Rodzaj:Coxella np.C.burnetii -patogeny wewnątrzkomórkwe -mają ksztaut pałeczkowaty (długość 0,8-2 mikrometra, szerokość 0,3-0,6 mikrometra) -Gram ujemne, zabarwiają się metodą Grama -występują wewnątrz komórki gospodarza i tylko tam są zdolne do życia i rozmnażania -riketsji nie można hodować na porzywkach bakteryjnych -istn...

plik odt

mikrobiologia


ŚCIANA KOMÓRKOWA 4-rjest elastyczną strukturą nadającą kom. bakterii określony ksztaut ^Ustanowi barierę ochronną przed czynnikami zew. ,fiz.? i chem.i mikroorganizmami 3--jest przepuszczalna dla licznych substancji niskocząsteczkowych i soli mineralnych Mrszkielet ściany kom.bakterii składa się z peptydoglikanu zwanego mureiną -peptydogłikan jest heteropolimerem złożonym z łańcuchów w króiym na przemian występuje N-acetyloglukozamina(GlcNAc) i kwas N-acetylomuraninowy(MurNAc)połączone wi...