Notatki reginka2

plik doc

poszukuję książek

Chciałabym wypożyczyć lub odkupić książki: Luba Sołoma- Metody i techniki badań socjologicznych Sztumski- Wstęp do metod i technik badań społecznych Dawidziuk- Pisanie pracy licencjackiej Babbie- Badania społeczne w praktyce ren_tran@poczta.onet.pl
Prośba- poszukuję książek Chciałabym wypożyczyć lub odkupić książki: Luba Sołoma- Metody i techniki badań socjologicznych Sztumski- Wstęp do metod i technik badań społecznych Dawidziuk- Pisanie pracy licencjackiej Babbie- Badania s...

plik doc

referat z kosmetologii


Olga Trandziuk Studium Kosmetyczne w Warszawie. REFERAT Z KOSMETOLOGII Temat: Pielęgnacja skóry suchej. Wyróżniany trzy typy cery: sucha, normalna i tłusta. Typ cery może ulegać zmianie w zależności od pory roku (np. zimą skóra staje się bardziej sucha), od poziomu hormonów i aktualnego stanu zdrowia. Każdy typ cery wymaga szczególnej pielęgnacji, tylko odpowiednio zadbana skóra może być piękna i pełna blasku. Jednak zanim przystąpimy...

plik doc

nagły wypadek, co robić w miejscu zagrożenia-referat

co to jest nagły wypadek i co robić w miejscu zagrożenia
Olga Trandziuk Co to jest nagły wypadek i co robić w miejscu zagrożenia Nagły wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której człowiek, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała lub zmarł. Pojęcie wypadku    W potocznym rozumieniu wypadek jest utożsamiany z nagłym zdarzeniem, niemożliwym do przewidzenia, w wyniku, którego ludzie doznają obrażeń ciała i ponoszą straty. Można rów...

plik doc

krótka praca z psychologii


Praca z psychologii Temat: Rola rodziny w społeczeństwie polskim. Funkcje rodziny. W naszym kraju życie w rodzinie jest powszechnie przyjętym sposobem życia. Posiadanie rodziny, jej założenie stanowi w naszym społeczeństwie jedną z wartości naczelnych obok pracy zawodowej, na co wskazują liczne badania. Życie rodzinne towarzyszy nam od narodzin, aż do śmierci. W epokach i kulturach na przełomie wieków, w których żyła i rozwijała się ludzkość istniały określone formy życ...

Ulubieni użytkownicy